Echipa de conducere a UMF Iaşi s-a întregit cu decanii celor patru facultăți

apr. 2, 2020 | @ Academic | 0 comentarii

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași s-a desfășurat, astăzi, concursul pentru ocuparea funcției de decan. Comisia de concurs, formată din Rector, în calitate de Preşedinte şi din toți prorectorii, a evaluat candidații care au primit, în prealabil, avizul favorabil din partea Consiliului facultăţii și a stabilit următorii candidați admiși pentru ocuparea funcției de Decan:

  • Prof. Univ. Dr. Ionela-Lăcrămioara Șerban – Facultatea de Medicină
  • Prof. Univ. Dr. Monica-Silvia Tatarciuc – Facultatea de Medicină Dentară
  • Prof. Univ. Dr. Lenuța Profire – Facultatea de Farmacie
  • Prof. Univ. Dr. Anca-Irina Galaction – Facultatea de Bioinginerie Medicală

Concursul public pentru funcţia de Decan va fi supus validării Senatului UMF Iași în data de 7 aprilie 2020. După validarea concursului de către Senat, candidatul declarat câştigător va fi numit Decan prin decizia Rectorului.