Calendarul competiţiei

Grant IDEI-ECHIPE (G1)
Grantul Tânărului Cercetător (G2)

1. Lansare 23.10.2019
2. Depunerea cererilor de finanțare – online

http://grants.umfiasi.ro/login

15.11.2019-29.11.2019 ora 24:00
3. Afişarea aplicațiilor depuse 02.12.2019
4. Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea 06.12.2019
5. Depunerea contestaţiilor privind eligibilitatea 09.12. 2019, până la ora 16:00
6. Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea 11.12.2019
7. Procesul de evaluare a proiectelor eligibile 12.12.2019-12.01.2020
8. Publicarea rezultatelor inițiale 13.01.2020
9. Depunerea contestaţiilor 15.01.2020, până la ora 16:00
10. Publicarea rezultatelor după contestații 16.01.2020
11. Prezentarea proiectului prin interviu în fața comisiei științifice (evaluare prin check-list) 17.01.2020
12. Depunere contestații după interviu 21.01.2020, până la ora 16:00
13. Publicarea rezultatelor dupa contestații 23.01.2020
14. Un nou interviu (în cazul în care va fi eliminat vreun proiect după primul interviu) 25.01.2020
15. Publicarea rezultatelor finale 26.01.2020
16. Validarea rezultatelor competiției de către Senatul UMF În prima ședință de Senat
17. Comunicarea rezultatelor pe site-ul Universității – numele directorilor, titlurile proiectelor şi punctajul obţinut) După validarea rezultatelor finale în Senat
18. Semnarea contractelor (avizul comisiei de etică trebuie obținut în maxim 3 luni de la semnarea contractului și înainte de începerea activităților din proiect) până la data de 29.02.2020
19. Desfăşurarea proiectului 01.03.2020-28.02.2022

 

Lista documentelor ce se încarcă pe platforma de depunere:

Pachetele de informații se află la următoare adresă web: https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/proiecte-granturi/Pagini/Apeluri.aspx

Persoana de contact:
Marius Cristian Toma
Telefon: 0755101347
e-mail: cristian.toma@umfiasi.ro