Astăzi, 26 iulie 2018, s-au afișat rezultatele la concursul de admitere pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă în lei la UMF Iași. Ultima medie la buget, la Medicină Generală, este 8,91. La specializarea Asistență Medicală Generală, ultima medie la buget este 7,76 iar la Nutriţie şi Dietetică, 7,37. La Medicină Dentară, ultima medie la buget este 7,57, la Tehnică Dentară, 7,11. La Farmacie, ultima medie la buget este 5,38. La Bioinginerie Medicală, ultima medie la buget este 8,94, iar la Balneofiziokinetoterapie, 6,06.

Specializări Locuri buget Locuri taxa (lei) Candidati înscriși Raport nr. candidați / loc bugetat ultima medie buget ultima medie taxă
Medicină 298 178 956 3.21 8.91 8.30
Asistență Medicală Generală 55 132 310 5.64 7.76 6.19
Nutriție si Dietetică 10 36 40 4.00 7.37 5.33
Medicină Dentară 89 66 336 3.78 7.57 6.81
Tehnică Dentară 33 39 125 3.79 7.11 6.21
Farmacie 99 97 104 1.05 5.38 5.45
Bioinginerie 64 21 101 1.58 8.94 7.20
Balneofiziokinetoterapie 74 44 178 2.41 6.06 5.52

Rezultatele admiterii pot fi găsite aici: http://www.umfiasi.ro/Rezultatele%20concursului%20de%20admitere%20%20sesiunea%20iuli/Forms/AllItems.aspx

Candidații admiși pe locuri fără taxă trebuie să confirme în scris locul, până la data de 10 august, prin completarea unui angajament şi a achitării taxei de înmatriculare (200 lei). Candidații admiși pe locuri cu taxă trebuie să confirme în scris locul până la data de 10 august, prin completarea unui angajament, a achitării taxei de înmatriculare (200 lei) și a 1/3 din taxa de școlarizare.

Numărul de candidați din acest an, în creștere comparativ cu anul 2017

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a organizat concurs de admitere la toate specializările: Medicină (durata studiilor 6 ani), Medicină Dentară (durata studiilor 6 ani), Farmacie (durata studiilor 5 ani), Asistență Medicală Generală (durata studiilor 4 ani), Nutriție și Dietetică (durata studiilor 3 ani), Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (durata studiilor 3 ani), Tehnică Dentară (durata studiilor 3 ani) și Bioinginerie (durata studiilor 4 ani).

Numărul de locuri bugetate722 – au fost distribuite astfel: 298 la Medicină, 55 la Asistență Medicală Generală, 10 la Nutriție și Dietetică, 89 la Medicină Dentară, 33 la Tehnică Dentară, 99 la Farmacie, 74 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare și 64 la Bioinginerie Medicală.

Numărul de locuri cu taxă în lei613 cu următoarea distribuție: 178 pentru Medicină, 132 pentru Asistență Medicală Generală, 36 – Nutriție și Dietetică, 66 de locuri pentru Medicină Dentară, 39 pentru Tehnică Dentară, 97 la Farmacie, 21 la Bioinginerie și 44 la Balneofiziokinetoterapie și recuperare.

În plus, au fost puse la dispoziția elevilor din mediul rural 22 de locuri (2 la Medicină, 5 la Asistență Medicală Generală, 2 la Nutriție și Dietetică, 2 la Medicină Dentară, 5 la Tehnică Dentară și 6 la Farmacie), 6 locuri pentru romi (2 la Medicină, 1 la Asistență Medicală Generală, 1 la Medicină Dentară, 1 la Tehnică Dentară și 1 la Farmacie) și 17 locuri pentru români de pretutindeni.

Înscrierile au avut loc în săptămâna 16-21 iulie iar concursul de admitere a avut loc miercuri, 25 iulie, sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore.

Disciplinele de concurs au fost:

Medicină și Medicină Dentară – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere.

Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a la alegere.

Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică – la alegere între Biologie clasa a XI-a sau Chimie organică.

Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare – Biologie clasa a XI-a

Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a

Ierarhizarea candidaților s-a făcut în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% a avut-o nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

În ce privește concurența, la Medicină au fost 956 de candidaţi pe 298 de locuri bugetate ceea ce înseamnă o concurenţă de 3,21 candidaţi pe un loc, la Asistenţă Medicală Generală, au fost 5,64 de candidaţi pentru fiecare dintre cele 55 de locuri bugetate, la Medicină Dentară, 336 de candidaţi pe 89 de locuri, o concurenţă de 3,78 de candidaţi/loc, la Tehnică Dentară au fost 125 pe 33 de locuri, aproximativ 3,79 candidaţi pe un loc, iar la Farmacie 104 candidați pe 99 locuri, reprezentând o concurență de 1,05 candidaţi pe un loc bugetat. La Facultatea de Bioinginerie Medicală au fost 101 de candidaţi pe cele 64 de locuri de la Bioinginerie, rezultând o concurenţă de 1,58 pe un loc, şi 178 pe cele 74 de la Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală, 2,8 de candidaţi pe un loc.

În total, 2150 de candidați au participat la examenul de admitere din acest an, în creștere cu 6% comparativ cu anul 2017 când s-au înscris 2022 candidați.