Proiecte de cercetare exploratorie

mai 18, 2020 | @ Academic | 0 comentarii

Identificator: PN-III-P4-ID-PCE-2020-21.

Dead-line: 15.06.2020, ora 16:00

Scop

Susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale, interdisciplinare şi/sau exploratorii din România.

Programul se adresează cercetătorilor cu performanţe demonstrate prin calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice, inclusiv celor care activează în străinătate (cetăţeni români sau străini) şi doresc săconducă proiecte de cercetare de înalt nivel ştiinţificîn instituţii din România.

Durata proiectului : minimum 24 luni şi maximum 36 luni.

Buget: Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată de 36 de luni este de 1.200.000 lei.

Finanţarea maximă acordată pentru un proiect cu o durată mai scurtă de 36 de luni se calculează proporţional cu durata proiectului raportată la 36 de luni.

Bugetul alocat proiectelor contractate în urma prezentei competiţii a subprogramului PCE, pentruîntreaga perioadă de derulare a proiectelor, este de maximum 90.000.000 lei

Toate informatiile aferente competitiei si modul de participare se gasesc la adresa : https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-exploratorie