Astăzi, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a avut loc o conferință de presă la care au participat:

 • Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, Rector Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași
 • Gheorghe Marinel, Director General Adjunct Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe Société Générale
 • Dumitru Virtu, Directorul Filialei Iași a Băncii Română pentru Dezvoltare – Groupe Société Générale
 • Prof. Univ. Dr. Doina Azoicăi, Prorector Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași
 • Conf. Univ. Dr. Mihai Danciu, Prorector Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași
 • Daniela Druguș, Director General Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași
 • Prof. Univ. Dr. Luminița Iancu, Prorector Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

În conferința de presă au fost abordate următoarele subiecte:

1. Finanțare pentru studii de licență – „Student la U.M.F. Iași”

1.1. Finanțarea studiilor de licență. Finanțare personalizată la nivel de student

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași și-a propus identificarea acelei soluții care să servească cel mai bine atingerii scopului propus: susținerea financiară a studenților actuali și a potențialilor studenți pentru finalizarea studiilor. Mai mult, ne-am propus să găsim o soluție care se adresează tuturor studenților (actuali sau potențiali), independent de criteriul social. Vorbim de identificarea de soluții într-un cadru extins față de scopul inițial propus, dar care se adresează inclusiv acelor studenți sau potențiali studenți aflați în dificultate sau imposibilitatea de a-și suporta valoarea taxei de școlarizare pe unul, mai mulți sau toți anii de studiu. Soluția căutată trebuia să răspundă așadar atât nevoilor unui absolvent de liceu aflat în căutarea mijloacelor financiare pentru susținerea studiilor superioare la UMF Iași, cât și studenților deja înmatriculați la Universitatea noastră care au nevoie de sprijin financiar pentru finalizarea studiilor deja începute.

Soluția optimă identificată a fost design-ul unei linii de finanțare de studii personalizabilă la nivel de student – oportunitate care poate fi oferită numai în parteneriat cu instituțiile abilitate să furnizeze servicii de finanțare. Linia de finanțare pentru studii este, de altfel, o soluție financiară tradițională pentru spațiul vest-european și nord-atlantic, dar neexplorat în mod real în România, în ciuda prevederilor legale din Legea Educației Naționale.

conferintapresa_umfiasi_28-09-2016-21

Semnarea protocolului de parteneriat între Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași și Groupe Société Générale.

Nu am identificat în oferta băncilor active în piața din România o soluție care să răspundă așteptărilor noastre, cu atât mai mult cu cât lipsește încă un cadru legal care să încurajeze băncile să dezvolte produse pentru această categorie de public.  În plus, învățământul superior medical este atipic prin durata studiilor de licență, cuprinse între 4 – 6 ani. Nevoia design-ului unui produs financiar personalizat, adaptat la învățământul medical superior, a devenit evidentă. Într-o primă fază exploratorie, Universitatea a demarat discuții cu mai multe institutii bancare, analizând reperele cele mai avantajoase pentru studenții noștri. Criteriile evaluate au fost avantajele soluției de finanțare din perspectiva studentului și garanțiile impuse Universității pentru acordarealiniilor de finanțare pentru studii studenților săi.

Linia de finanțare a studiilor de licență „Student la U.M.F. Iași”, în parteneriat cu BRD – Groupe Societe Generale

Cel mai important avantaj și elementul definitoriu al soluției la care Direcția Administrativă a ajuns împreună cu BRD – Groupe Societe Generale este următorul: studentului i se acordă o perioadă de grație în rambursare pe toată durata anilor de studiu, indiferent de durata lor (4, 5 sau 6 ani). Plata efectivă începe din momentul în care acesta își finalizează studiile și devine medic rezident, beneficiind acum de venituri proprii.

Condiții generale:

 • Studenții vor beneficia de condiții preferențiale la accesarea finanțării pentru taxa de școlarizare, pentru întreaga perioada de studii sau pentru perioade determinate de ei;
 • Perioada de grație parțială pe durata studiilor, până la 72 de luni, este egală cu perioada studiilor de licență;
 • Titularul finanțării va fi studentul, iar analiza condițiilor pentru finanțare se va realiza în baza veniturilor prezentate de co-împrumutați. Banca acceptă până la maxim 3 co-împrumutați, prezența unui părinte ca și co-împrumutat este obligatorie (pentru direcțiile de studii de 180 și 240 de credite), iar pentru studenții care urmează o formă de școlarizare pe 5 sau 6 ani prezența ambilor părinți este obligatorie (excepție fac cazurile de divorț, văduvie, necăsătorie);
 • Finanțarea va fi pusă la dispoziția studentului în contul curent BRD (în baza informațiilor transmise de U.M.F. Iași cu privire la statutul lui școlar), în trei tranșe anuale, eliberate la datele stabilite prin contractul de studii;
 • Rambursarea anticipată poate fi făcută parțial sau total, oricând pe perioada de creditare.

Astăzi, 28 septembrie 2016, în prezența conducerii Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași  și a reprezentanților Băncii Române pentru Dezvoltare – Groupe Société Générale s-a semnat protocolul de parteneriat între cele două instituții.

 

2. Finalizarea procesului de admitere pe cont propriu valutar, prezentarea numărului de studenți pe specializări

Studenţii pe cont propriu valutar admişi care au confirmat pe facultăţi şi limbă de predare:

Facultatea Studenți admiși
Medicina, seria de predare in limba franceza 165
Medicina, seria de predare in limba engleza 141
Medicina, seria de predare in limba romana 21
Medicina dentara, seria de predare in limba franceza 78
Medicina dentara, seria de predare in limba engleza 39
Medicina dentara, seria de predare in limba romana 5
Farmacie, seria de predare in limba engleza 4

Modalitatea în care s-a desfășurat procesul de selecție a candidaților în acest an a fost diferită față de anii anteriori. Concursul de admitere prin selecţie de dosare s-a desfăşurat conform Metodologiei admiterii la studii în anul I, pe cont propriu valutar, a cetăţenilor din state UE şi Non –UE, în anul universitar 2016/2017 aprobată în şedinţa Senatului din data de 22 martie 2016 şi noii Proceduri de lucru, PL 90, în trei etape: înscrierea on-line a candidaţilor, depunerea dosarelor în format fizic şi evaluarea dosarelor şi stabilirea ierarhiei candidaţilor.

Utilizarea portalului de înscriere on-line a fost în beneficiul candidaţilor. Aceştia au regăsit Metodologia de înscriere şi au putut avea certitudinea că documentele încărcate sunt cele prevăzute în Metodologie. Totodată, portalul a permis comunicarea permanentă dintre candidaţi, comisiile de admitere şi specialişti IT, în scopul clarificării problemelor legate de înscriere, inclusiv tehnice (creare cont, încărcare documente, etc.). În plus, prin introducerea datelor personale de către candidat, acestea au putut fi centralizate cu uşurinţă, în conformitate cu solicitările Ministerului. Portalul a permis uşurarea activităţii comisiilor de verificare şi evaluare a dosarelor, evaluarea independentă a dosarelor, realizarea automată a ierarhiei în funcţie de punctaj şi ordinea priorităţilor candidaţilor care au optat pentru mai mult de o specializare. Platforma este flexibilă, permiţând adaptarea la eventuale modificări ulterioare ale procedurii de admitere.

O problemă întâmpinată a fost crearea de conturi multiple de către acelaşi candidat. Vom remedia problema prin limitarea numărului de conturi la unul singur, în funcţie de numărul paşaportului. Au mai fost mici probleme tehnice de soft, care au fost remediate în primele două săptămâni de la deschiderea platformei.

 

3. Noua identitate vizuală a UMF Iași. Programul Ceremoniei de Deschidere a Anului Universitar 2016-2017

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a finalizat proiectul de re-branding al instituției. În corelație cu misiunea Universității de a fi recunoscută ca un reper în excelența didactică și lider în cercetare, prin re-branding s-a urmărit îmbunătățirea capacității de atragere a celor mai buni candidați atât din țară cât și din străinătate, ocuparea unei poziții semnificative în topul universităților europene, identificarea unor modalități de stimulare și atragere a studenților în activitatea de cercetare științifică precum și fundamentarea unei culturi organizaționale puternice. Pentru a atinge obiectivele propuse în strategie, Universitatea de Medicină ieșeană trebuie să se poziționeze atât din punctul de vedere al rezultatelor studenților săi cât și printr-o imagine care să transmită performanțele obținute către studenți, părinți, comunitatea academică și opinia publică.

Primul pas în demersul de re-branding al universității l-a constituit auditul identitar, pas esențial în evaluarea situației. Prin interviuri unu-la-unu, strict confidențiale, s-a luat temperatura brand-ului de la toate categoriile de personal implicate în activitatea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași: 61 cadre didactice ale UMF, membrii Consiliului de Administrație, 81 studenți români și străini, 48 parteneri de afaceri ai universității și membrii ai conducerii spitalelor din Iași, rectorii celorlalte universități de stat din Iași, 20 de membri ai personalului administrativ. În cadrul auditului, a reieșit faptul că vechea identitate vizuală transmite atribute precum:  tradiție, istorie, stabilitate, nivel academic dar și seriozitate forțată, este încărcată, aglomerată, seamănă cu o ștampilă. Noua identitate vizuală păstrează atributele de tradiție, istorie, transmite și caracteristicile de progres, evoluție, inovație, dezvoltare. Având ca suport raportul de audit instituțional și cel de audit vizual (identificarea și analiza identităților vizuale ale instituțiilor similare din România și din străinătate, identificarea și analiza celor mai bune practici în domeniu, și identificarea zonelor de oportunitate pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa Iași”) s-au conturat trei propuneri de identitate vizuală. Aceste ultime propuneri s-au dezbătut într-o ședință la care au participat toți cei implicați în procesul de audit identitar și s-a votat în unanimitate varianta finală. În acest moment am finalizat manualul de identitate vizuală urmând să trecem, printr-un efort al întregului colectiv al universității, la implementarea noului brand.

Noua identitate vizuală a Universității noastre va fi lansată oficial în cadrul Ceremoniei de deschidere a anului universitar 2016-2017, duminică, 2 octombrie 2016.

Ceremonia de deschidere a anului universitar 2016-2017 va avea loc în Piața Națiunii (Esplanada UMF), cu începere de la ora 18.30 și va fi transmisă online pe platforma de e-learning a UMF www.umfiasi.ro

Festivitatea de deschidere va include mesajele rectorului Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu și ale invitaților speciali precum și premierea studenților care s-au remarcat anul universitar trecut prin rezultate deosebite.

În cea de-a doua parte, este programată lansarea noii identități vizuale a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași – element central al unui spectacol extraordinar de lumini și proiecții 3D, fiind urmată de concertul „#Cocoon by Zoli Toth Project”.

 • Zoli TOTH Project este un proiect inedit pe plan mondial prin combinația unică de instrumente și sonorități. Inițiat de binecunoscutul muzician Zoli Toth, proiectul curprinde cele mai diverse instrumente de percuție – marimba, vibrafon, multe seturi de tobe, toacă, cuve de mașină de spălat, nicovală etc – în combinație cu instrumente cu corzi. Cei șase membrii ai trupei sunt toți absolvenți ai facultăților de muzica – Zoli TOTH, Iulia Băndilă, Irina Rădulescu, Imola Tamas, Bogdan Pop și Mihai Grigore.
 • #Cocoon este o creație marca Zoli TOTH, în care îmbină ritmuri moderne cu sonorități din muzica tradițională și electronică.

 

[ot-gallery url=”http://news.umfiasi.ro/gallery/conferinta-de-presa-28-09-2016/”]