La sfârșitul săptămânii trecute, între 8-10 iulie 2016, reprezentanții tuturor facultăților de medicină din România – la nivel de decan și prodecan –  au fost prezenți la Gura Humorului la conferința „Responsabilitatea socială a facultăților de Medicină – pentru un acces mai bun la îngrijiri medicale de calitate”, organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi.

În cadrul conferinței, reprezentanții tuturor facultăților de medicină din țară au prezentat rezultatele preliminare ale studiilor pilot privind obiectivele propuse la întâlnirea din septembrie 2015, la UMF Iași, remarcându-se necesitatea unei metodologii unice de colectare a informației și prelucrare a datelor astfel încât cele patru obiective să fie derulate prin proiecte regionale. Obiectivele urmărite vizează:

  1. Alcătuirea unui registru teritorial al specialităților medicale existente și formarea unor medici cu specialități în funcție de nevoile sistemului de sănătate din teritoriul respectiv;
  2. Evaluarea traseului profesional al absolvenților specilizărilor din domeniul medical: Medicină, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, Nutriție și Dietetică, Moașe, Asistent de laborator, Asistent de Radiologie și Imagistică, pentru identificarea fenomenului de reconversie profesională;
  3. Evaluarea cauzelor migrației profesioniștilor din sănătate, atât ca fenomen de migrație internă – rural/urban – cât și migrație externă în țări din Uniunea Europeană sau din alte continente;
  4. Identificarea gradului de satisfacție al profesioniștilor din sistemul de sănătate și al populației față de serviciile medicale din România.
gura humorului 3

Prof. Univ. Dr. Doina Azoicăi, prorector al UMF Iași

„Au fost efectuate ateliere pe grupuri de lucru care s-au finalizat în stabilirea metodologiilor standard pentru desfășurarea proiectelor teritoriale, pe obiectivele stabilite, astfel încât la finalizarea acestor proiecte să se obțină rezultate care să permită o imagine globală asupra problematicii abordate cât și compararea sau particularizarea situațiilor care influențează eficiența sistemului de sănătate și care sunt în atenția universităților. În luna martie 2017, va avea loc o întâlnire de sinteză pe baza rezultatelor obținute în proiectele regionale menționate. Această sinteză va genera recomandări și măsuri care trebuie adoptate de către structurile de decizie atât la nivelul ministerelor implicate – Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății – cât și la nivel de Parlament pentru armonizarea politicilor de sănătate.” a detaliat Prof.Univ. Dr. Doina Azoicăi, prorector al UMF Iași.

Activitățile grupurilor de lucru vor fi pilotate din punct de vedere tehnic de experți ai structurilor internaționale implicate: CIDMEF (Conferinţa Internaţională a Decanilor Facultăţilor de Medicină Francofone), SIFEM (Societatea Internațională Francofonă de Educație Medicală) și RIFRESS (Rețeaua Internațională Francofonă pentru Responsabilitatea Socială în Domeniul Sănătății).

Proiectul național „Responsabilitatea socială a facultăților de medicină” este inițiat și coordonat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi, universitate care și-a asumat ca misiune, pe lângă educație și cercetare și misiunea socială.

Conferința „Responsabilitatea socială a facultăților de Medicină – pentru un acces mai bun la îngrijiri medicale de calitate” a fost organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi, bucurându-se de susținerea Agenției Universitare a Francofoniei, Asociației Decanilor Facultăților de Medicină din România, Conferinţei Internaţionale a Decanilor Facultăţilor de Medicină Francofone (CIDMEF) și Centrului de Reușită Universitară UMF Iași, între 8-10 iulie 2016, la Gura Humorului.