Astăzi, 20 martie 2019, Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și domnul Vasile Asandei, director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Recompartimentarea, modernizarea spațiilor de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent” destinat clădirii „Nicolae Leon” (str. Ghigore Ghica Vodă nr.13) a UMF Iași.

Valoarea totală a proiectului este de 26.185.298 lei din care 25.819.447,55 sunt cheltuieli eligibile. Clădirea „Nicolae Leon” este destinată procesului educațional, cu o capacitate de 1833 de studenți, modernizată conform standardelor de calitate europene și va fi dată în folosință la începutul anului universitar 2019-2020.

„Finanţarea proiectului «Recompartimentare, modernizare spații de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent», permite recuperarea investiţiilor făcute de către Universitate la obiectivul Clădirea „Nicolae Leon”, în valoare de 25.819.447,55 lei, adică peste 5 milioane de euro. Aceasta va permite în final extinderea suprafeţelor spaţiilor disponibile pentru activitatea didactică şi de cercetare.” a declarat Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Proiectul „Recompartimentare, modernizare spaţii de învăţământ, cu păstrarea funcţionalului existent” este finanțat de Uniunea Europeană, pe axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este modernizarea infrastructurii educaţionale în cadrul UMF Iaşi, în condiţii de durabilitate şi incluziune socială. Scopul proiectului vine ca un răspuns la nevoia de modernizare a spaţiilor existente în cadrul UMF Iaşi şi destinate procesului educaţional, pentru a fi aduse la standardele de calitate europene. Această procupare pentru dezvoltarea infrastructurii se regăseşte printre principalele direcţii de dezvoltare strategică 2016-2020 ale Universităţii.