Proiecte de mobilitate pentru cercetători – Depunere continua, 4 iunie-30 sept.2019

PN-III-DCD-RU-MC-2019-3

Competiția se adreseaza cercetătorilor/cadre didactice doctori în științe, sau doctoranzilor unor instituții de drept public din România  , pentru:

 • participarea la o conferință cu lucrare invitată sau acceptată la prezentare
 • stagiu/curs de pregătire în străinătate pentru întelegerea/învățarea unei noi tehnici necesare utilizării unui echipament existent în instituție
 • publicare în regim open access
 • acces la infrastructuri de cercetare neexistente în România (inclusiv biblioteci/ arhive/ baze de date)
 • activități necesare protejării drepturilor de proprietate intelectuală.

Bugetul maxim al unei cereri de finanțare este de 22.000 lei.

Pentru mai multe informații privind competiția, documente necesare și modalitatea de depunereaa aplicațiilor, vă rugăm să accesați adresa de mai jos (Pachet de informații):

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori

 

Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora – Depunere continuă până la data de 30 septembrie 2019, ora 16.00

PN-III-DCD-RU-MCD-2019-4

Competiţia se adresează cercetătorilor români din diaspora cu vizibilitate şi recunoaştere internaţională, pentru:

 • Participarea activă la manifestări ştiinţifice ale organizaţiilor de cercetare din România, inclusiv pentru a conferenţia pe teme de interes ştiinţific şi tehnologic, cu impact pentru comunitatea ştiinţifică din România

Finanţarea se asigură pentru un cercetător invitat care trebuie să aibă o experienţă în activitatea de CDI de peste 10 ani de la obţinerea titlului de doctor în ştiinţe. Cercetătorul din diaspora este angajat, în prezent, într-o instituţie din străinătate.

Cererea de finanţare este depusă de către un responsabil, angajat în cadrul instituţiei gazdă din România, instituţie cu care cercetătorul din diaspora nu a avut o relaţie contractuală în ultimii 5 ani. Cererea se depune cu cel puţin o lună înainte de data planificată pentru efectuarea vizitei. Vizitele se vor efectua pe parcursul anului 2019 şi se vor finaliza până la 10 decembrie 2019.

Durata unei vizite este de o săptămână.

Cheltuielile eligibile sunt:

 • Cheltuieli pentru cazare şi diurnă: maxim 120 Euro/zi echivalent în lei
 • Cheltuieli de transport

 

Pentru mai multe informații privind competiția, documente necesare și modalitatea de depunere a aplicațiilor, vă rugăm să accesați adresa de mai jos (Pachet de informații):

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori-cu-experienta-din-diaspora

 

Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora – Depunere continuă până la data de 30 septembrie 2019, ora 16.00

PN-III-DCD-RU-MCT-2019-4

Competiţia se adresează tinerilor cercetători din diaspora cu vizibilitate şi recunoaştere internaţională, pentru:

 • Desfăşurarea unui stagiu de cercetare împreună cu un grup performant dintr-o organizaţie de cercetare din România (instituţia gazdă);

Finanţarea se asigură pentru un tânăr cercetător invitat care trebuie să aibă o experienţă în activitatea de CDI cuprinsă între 2-9 ani de la obţinerea titlului de doctor în ştiinţe. Cercetătorul din diaspora este angajat, în prezent, într-o instituţie din străinătate.

Cererea de finanţare este depusă de către un responsabil, angajat în cadrul instituţiei gazdă din România, instituţie cu care cercetătorul din diaspora nu a avut o relaţie contractuală în ultimii 5 ani. Cererea se depune cu cel puţin o lună înainte de data planificată pentru efectuarea vizitei. Vizitele se vor efectua pe parcursul anului 2019 şi se vor finaliza până la 10 decembrie 2019.

Durata unui stagiu este între 15 – 30 zile.

Cheltuielile eligibile sunt:

 • Cheltuieli pentru cazare şi diurnă: maxim 60 Euro/zi echivalent în lei
 • Cheltuieli de transport

Pentru mai multe informații privind competiția, documente necesare și modalitatea de depunere a aplicațiilor, vă rugăm să accesați adresa de mai jos (Pachet de informații):

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-tineri-cercetatori-din-diaspora

NOTĂ:  În cazul în care doriți să participați la compețiile de  mobilități vă rugăm să contactați Compartimentul Cercetare științifică în vederea sprijinului administrativ pentru a parcurge procedura de obținere a aprobarii UMF, cel puțin cu 10 zile înainte de a depune aplicația.

Date de contact Compartiment Cercetare UMF IAȘI :

Tel: 0232 301848/301620, 0755101347,

email: elena.iftimi@umfiasi.ro, cristian.toma@umfiasi.ro, catalin.huceanu@umfiasi.ro

Premierea rezultatelor cercetării – Articole – Depunere continuă, 4 iunie-30 noiembrie 2019, ora 16.00.

PN-III-DCD-RU-PRECISI-2019-4

Competiția se adresează cercetătorilor afiliați unor instituții din România, autori de articole științifice publicate în anii 2018 (care nu au mai fost premiate) și 2019, în reviste indexate de Clarivate Analitics, vizibile pe platforma www.webofknowledge.com (reviste cotate ISI) cu în cadrarea document type : (1) article, (2) review.

Anunțul UEFISCDI, conținând Pachetul de informații privind condițiile de acordare și nivelul premiilor, Cererea de finanțare și  modalitatea depunerii aplicațiilor, se găseșc la adresa:

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole

 

 

Premierea rezultatelor cercetării – Brevete – Depunere continuă, 4 iunie-15 noiembrie 2019, ora 16.00.

PN-III-DCD-RU-PRECBT-2019-3

Competiția se adresează cercetătorilor inventatori afiliați unei instituții de drept public din România, titulară a unui brevet (national, acordat de OSIM – pentru a fi premiat cu 5.000 lei sau international acordat de EPO sau USPTO, pentru a fi premiat cu 20.000 lei).

Anunțul UEFISCDI, conținând Pachetul de informații, Cererea de finanțare și  modalitatea depunerii aplicațiilor, se găseșc la adresa:

https://uefiscdi.gov.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-brevete