Centrul de Reușită Universitară francofon al  Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași  are ca strategie lărgirea paletei de cunoaștere și formare în domenii de interes pentru comunitatea noastră academică, prin prisma francofoniei. O direcție importantă  de acțiune este contribuția la ameliorarea  tehnicilor de învățare/predare cu scopul de a contribui la atingerea excelenței în universitatea noastră.

Datoria noastră, a cadrelor didactice din învățământul superior medical este să reușim să modelăm tinerii, viitori medici, pentru a deveni cei mai buni practicieni. Fără devotamentul și talentul dascălului calitățile studenților sunt în mică măsură puse în valoare și se pot pierde într-un mod regretabil. De aceea formarea în pedagogia medicală este și o necesitate dar și o datorie a fiecăruia dintre noi care facem parte din corpul profesoral al acestei universități de elită. În acest context, pentru a facilita cunoașterea de tehnici moderne de predare, a fost organizat în  perioada 25-26 aprilie 2017 evenimentul Journées Scientifiques de la Pédagogie des Sciences de la Santé având ca  invitat pe Domnul Pr. Dr. Olivier Armstrong, Université de Nantes – Faculté de Médecine, CHU de Nantes, Directeur CIDMEF Sciences.

Acest eveniment a fost organizat de responsabilii CRU-UMF Iași –  Conf. Dr. Claudia Elena Dinu și Conf. Dr. Ovidiu Petriș. Au participat reprezentanți ai conducerii universității : Prof. Dr. Monica Hăncianu (Prorector Relații internaționale), Prof. Dr. Lăcrămioara Șerban (Decan al Facultății de Medicină) și Prof. Dr. Doina Azoicăi ca membru al Adunării Generale CIDMEF.

Cadrele didactice prezente au fost din cele mai diverse  discipline medicale și cu diferite funcții didactice (de la asistent până la profesor) ceea ce a creat diversitatea în scopul comun de creștere a performanței actului didactic. Manifestarea a început cu o conferință având titlul «  De l’apprentissage à la compétence »  care a constituit punctul de plecare pentru atelierele  de formare interactive ce au urmat. S-a remarcat interesul și implicarea medicilor rezidenți și a doctoranzilor, dintre aceștia putând fi amintiți : dr. Georgiana Constantinescu, dr. Oana Teslariu, dr. Jaloul Wael care au demonstrat  pe lângă  o bună cunoaștere a limbii franceze, flexibilitate, dorință de formare și perfecționare în domeniul pedagogiei medicale.

In spiritul colaborărilor inter-universitare s-au alaturat participanților de la universitatea noastră și domnul Conf. Dr. Bogdan Neculau de la Universitatea ”Alexandru Iona Cuza” Iași și dna Conf. Dr. Olguța Brezuleanu de la USAMV ”Ion Ionescu de la Brad” Iași.

Manifestarea a fost un succes, iar aprecierile au venit atât din partea invitatului francez, privind deschiderea și dorința de cunoaștere a participanților, cât și din partea cadrelor didactice care au beneficiat de acest program de formare.

 

Resposabil CRU-UMF Iași,
Conf. Dr. Claudia Elena Dinu