Sfȃrşitul anului universitar a fost ȋncununat de noi performanţe pentru studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Bioinginerie Medicală din cadrul Universitaţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi. „Strategia educaţională care se derulează la nivelul facultăţii ȋnglobează transferul multidirecţional de cunoştinţe, colaborarea ȋntre cercetători, găsirea de soluţii alternative, investiţia de resurse diverse, rezultate din dorinţa de sublinia potenţialul creativ al celor care conlucrează ȋn acest domeniu aflat ȋntr-o permanentă explozie informaţională. O succesiune de manifestări ştiinţifice internaţionale derulate ȋn perioada mai-iunie 2018 i-au făcut să strălucească pe studenţii şi cadrele didactice ale facultăţii, confirmȃnd astfel valoarea echipelor participante, ca rezultat firesc al muncii depuse şi pasiunii pentru acest fascinant domeniu interdisciplinar. Colaborarea ȋntre studenţi şi cadre didactice, precum şi ȋntre diferite colective s-au cuantificat ȋn obţinerea de Medalii de aur, argint, bronz acordate de jurii internaţionale, Premii de excelenţă, Premii speciale, Premii ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, premii ale delegaţiilor participante”, relatează prof. univ. dr. Anca Galaction, decanul  Facultăţii de Bioinginerie Medicală.

Euroinvent 2018 – European Exhibition of Creativity and Innovation a reprezentat o nouă provocare pentru colectivul de cadre didactice și studenți, medaliile fiind decernate următorilor cercetători: Carol-Robert Derla, Mădălina-Petronela Simion, Robert Fuior, dr. Cătălina Luca, dr. Mădălina Poștaru, drd. Alina Belu, drd. Sidonia Susanu, drd. Ilie Onu, dr. Călin Corciovă, dr. Anca Galaction.

Concursul Internaţional Studenţesc „Ingineria sistemelor microelectronice acad. Sergiu Rădăuţan” organizat la Chişinău de către Universitatea Tehnică a Moldovei a inclus participarea a 10 echipe reprezentând Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Facultatea de Bioinginerie Medicală. Au fost evaluate 39 de aplicaţii din 9 ţări participante, în domeniul sistemelor microelectronice, roboticii, dispozitivelor biomedicale, sistemelor şi aplicaţiilor cu microcontrolere. Fiind o competiție în care s-a pus accent pe implementare practică a creației studenţilor pasionați de acest domeniu, juriul a apreciat atât prezentarea dispozitivelor, cât și demonstraţiile practica ale funcționalității acestora. Cel mai convingător s-a dovedit a fi Dimitrie-Cristian Fodor, student la Bioinginerie, care a atras atenţia juriului cu un „Manechin inteligent pentru exersarea tehnicilor de prim ajutor”, cucerind premiul I și medalia de aur, avându-l drept coordonator pe conf. univ. dr. bioing. Călin Corciovă. Premiul III şi medalia de bronz au revenit echipei formată din Robert Fuior, Alexandru Bordaş și Evelina Simion, pentru lucrarea „Implementarea unui sistem medical de suport vital utilizând IoT (Internet of Things), sub coordonarea conf. univ. dr. bioing. Călin Corciovă.

Alte premii speciale menite să stimuleze ingeniozitatea și creativitatea participanților, dar și implicarea lor în actul educaţional alternativ, racordat la cerințele mediului de afaceri, au fost acordate studenților:

– Ilie Ligia Elena, David Andrei, Ursache Teofil Ilie, „Dispozitiv de monitorizare a semnalului respirator și detecția episoadelor de apnee” – Premiul special Microchip, coordonator conf. univ. dr. Cristian  Rotariu.

– David Andrei, Creţu Andrei-Florin, Ilie Ligia Elena, „Sistem gestual pentru controlul unui braţ robotic” – Premiul special Microchip, coordonator conf. univ. dr. Cristian  Rotariu.

– Creţu Andrei-Florin, Ilie Ligia Elena, Ursache Teofil Ilie, „Stetoscop electronic cu detector de ritm cardiac”, – Premiul special Mechatronics Innovation Center, coordonator conf. univ. dr. Cristian  Rotariu.

La a 9-a ediţie a “Concursului de Microcontrolere şi aplicaţii – Mihail Konteschweller” organizat de către Centrul de Cercetare ȋn Sisteme Inteligente și Aplicații, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi, prin Facultatea de Bioinginerie Medicală a participat cu 6 echipe, care au obținut rezultate remarcabile:

– Premiul special Continental, Microchip şi Veoneer – echipa formată din Bădărău Cristian, Vizitiu Denisa-Andreea, Vasilică  Alexandra, “Aplicaţie biomedicală a microcontrolerului ATMEGA328p pentru menţinerea corectă a posturii”, coordonator conf. univ. dr. bioing. Călin Corciovă.

– Premiul special Microchip – Fodor Dimitrie-Cristian, “Dispozitiv cu feedback rapid pentru corecţia pozitiei capului”, coordonator conf. univ. dr. bioing. Călin Corciovă.

Considerând că studenţii reprezintă cea mai importantă resursă care va influenţa viitorul, unul din principalele obiective ale cadrelor didactice din Facultatea de Bioinginerie Medicală este dezvoltarea tinerilor studenţi cu iniţiativă. Mediul  dinamic din acest domeniu biomedical formează şi dezvoltă abilităţile inovatoare şi de comunicare ale tinerilor cercetători, prin urmare, implicarea lor în astfel de proiecte este benefică pentru dezvoltarea carierei lor de bioingineri medicali.