Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de CDI, Subprogram 1.1 Resurse Umane – Proiecte de mobilitate pentru cercetatori

Ministerul Cercetării și Inovării supune consultării proiectul de Pachet de informații pentru competiția 2017 – Program 1. Dezvoltarea sistemului național de CDI, Subprogram 1.1 Resurse Umane – Proiecte de mobilitate pentru cercetatori.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentelor se primesc până la data de  7 august 2017 pe adresele de e-mail: dezbateripublice@research.gov.ro şi proiecteMC@uefiscdi.ro

 

Programul 2, Subprogram 2.1, Tip Proiect: Organizare şi dezvoltare cluster – Cluster inovativ

Ministerul Cercetării și Inovării supune consultării proiectul de Pachet de informații pentru competiția 2017 – Programul 2, Subprogram 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare – pentru creşterea productivităţii la nivelul întreprinderilor prin CDI, Tip proiect:  „Organizare şi dezvoltare cluster – Cluster inovativ”.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentelor se primesc până la data de 30 iulie 2017 pe adresa de e-mail: dezbateripublice@research.gov.ro