În zilele 1 și 2 iulie 2016, o delegație a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, condusă de prof.dr. Viorel Scripcariu, rectorul universității și formată din președintele Senatului prof.dr. Ioana Grigoraș, prorectori ai UMF Iași și Directorul General Daniela Druguș, a făcut o vizită la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Principalul scop al vizitei a fost încheierea unui acord de colaborare care să ateste consolidarea și diversificarea relațiilor de parteneriat dintre cele două instituții.

chisinauProf.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF „Grigore T. Popa” Iași, a subliniat că cele două universități trebuie să continue relațiile de colaborare și a punctat câteva direcții prioritare de conlucrare: dezvoltarea și implementarea învățământului medical prin simulare, schimbul de programe de formare profesională și educație medicală continuă în spitalele din Iași și Chișinău, organizarea în comun a unor evenimente educaționale și congrese științifice specializate, precum și aplicarea în parteneriat la proiecte internaționale.

La rândul său, Prof.dr. Ion Ababii, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu” Chișinău a subliniat importanța conlucrării între cele două universități de medicină, în special în ceea ce privește programele de mobilitate pentru studenți, rezidenți și cadre didactice, corelarea programelor de studii și realizarea tezelor în cotutelă.

Delegația universității de medicină ieșene s-a aflat la Chișinău timp de două zile, perioadă în care s-au vizitat facultățile din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale și campusul universitar.

Conducerile celor două universități de medicină se vor întâlni din nou, la Iași, în octombrie.