Au mai rămas doar câteva zile până când absolvenții universităților de medicină și farmacie din țară vor da concursul de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, organizat de Ministerul Sănătății. Concursul se desfășoară pe 18 noiembrie 2018 în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Ministerul Sănătății a scos la concurs, în acest an, 4.987 de poziții (locuri și posturi) : 4.357 pentru domeniul medicină, 405 pentru medicină dentară și 225 pentru farmacie, pentru care vor concura 8.420 de candidați. Comparativ cu anul trecut, au fost scoase la concurs mai multe locuri și posturi (în 2017, au fost scoase la concurs 3.524 de poziții). De asemenea, a crescut și numărul de înscriși (anul trecut, au candidat 6.817 de absolvenți).

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași s-au înscris, în acest an, 1367 de candidați (cu 152 mai mulți față de anul trecut): 995 la medicină, 265 la medicină dentară și 107 la farmacie. Pe ţară, clasamentul în funcţie de numărul de înscrişi poziţionează Bucureştiul pe primul loc, cu 3.250 de candidaţi, urmat de Iaşi, cu 1.367 de candidaţi şi de Cluj, cu 1209 de candidaţi.

Rezidențiatul este poate cel mai important concurs în cariera unui tânăr care a îmbrățișat o carieră de medic, medic dentist sau farmacist pentru că, în funcție de rezultatele obținute, își va putea alege specialitatea dorită. Este o competiție dificilă, la nivel național, care necesită un efort intelectual deosebit, de aprofundare a tuturor cunoștințelor dobândite în facultate. Dar eu am încredere absolută în absolvenții noștri, care au dovedit în fiecare an că pot face față cu brio provocărilor unui astfel de concurs, obținând rezultate de excepție”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

 

Numărul candidaților înscriși pe centre universitare și pe domenii

Centrul universitar Medicină Medicină dentară Farmacie
IAȘI 995 265 107
BUCUREȘTI 2403 604 243
CLUJ-NAPOCA 835 210 164
TG. MUREȘ 513 102 55
TIMIȘOARA 901 170 58
CRAIOVA 610 119 65

 

Click pentru a vedea posturile scoase la concursul de rezidențiat.

Click pentru a vedea locurile scoase la concurs.

 

Cum se desfășoară concursul de rezidențiat

Duminică, 18 noiembrie 2018, li se va permite candidaţilor intrarea în sălile de concurs la ora 8.30. Începând cu ora 9.00, candidaţilor li se împart grilele pentru răspuns şi câte o cariocă de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât şi pentru completarea datelor de identitate). Subiectele se vor deschide la ora 10.

Concursul se va derula sub forma de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:

  1. a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidaţii marchează mai mult sau mai puţin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);
  2. b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2 – 4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai puţin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).

În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu şi întrebările de tip complement multiplu.

După o pauză de 15 minute, va începe corectura în săli, iar pentru a depune contestaţii, candidaţii vor avea la dispoziţie 24 de ore. Răspunsul la contestaţii se va da în 48 de ore de la depunerea acestora.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Punctajele obținute la concurs vor alcătui o clasificare unică naţională pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor/posturilor se face în ordinea punctajului obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs. Afișarea rezultatelor se va face după semnarea ordinului Ministerului Sănătății de confirmare a rezultatelor.

Click pentru a vedea metodologia de concurs.

 

Redistribuirea candidaților pe locurile și posturile rămase neocupate

Conform Ordonanței de Urgență nr.52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, în cazul în care la finele repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidaţilor care la concursul de rezidenţiat din sesiunea precedentă au fost declaraţi respinşi, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.

În situaţia în care în sesiunea anterioară nu există candidaţi cu punctaj de promovare sau după redistribuirea prevăzută mai sus, au mai rămas locuri/posturi neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza, în primul semestru al anului următor, o sesiune extraordinară a concursului de rezidenţiat.

Dispozițiile Ordonanţei de urgenţă nr.52/2018 sunt aplicabile şi pentru candidaţii din sesiunea noiembrie 2017, în măsura în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat din sesiunea noiembrie 2018, rămân locuri/posturi de rezident neocupate. Aceștia pot depune la Ministerul Sănătății cereri pentru a fi luați în evidență pentru situația în care în urma concursului menționat rămân locuri/posturi neocupate.

Mai multe informații despre concursul de rezidențiat 2018, AICI.