Joi, 24 noiembrie 2016, începând cu ora 13.00, a avut loc Ceremonia de de inaugurare a Centrului de cercetare fundamentală și  dezvoltare experimentală în medicină translațională / TRANSCEND.

Panglica inaugurală a fost tăiată de domnii Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași, Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași și prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” și prof. dr. Eugen Caresevici.

TRANSCEND este un proiect cofinanțat prin Fondul  European de Dezvoltare Regională care ar ca scop consolidarea, dezvoltarea și amplificarea capacității de cercetare biomedicală în Institutul Regional de Oncologie Iași prin crearea unei platforme interdisciplinare capabile să genereze cunoștințe științifice cu potențial ridicat de translare în practica clinică.

Obiectivele strategice ale Centrului de Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicina Translațională / TRANSCEND sunt:

  1. Dezvoltarea unei infrastructuri integrate de cercetare translațională, cu accent pe cercetarea oncologică, capabilă să recruteze și să rețină cercetători calificați și să promoveze relații de cooperare cu companii biotehnologice și farmaceutice, institute / centre de cercetare, catalizând astfel revitalizarea și dezvoltarea economică regională;
  2. Dezvoltarea capacităților de cercetare în vederea generării unei structuri de medicină translațională capabilă să realizeze produse patentabile și transferabile în practica medicală oncologică;
  3. Dezvoltarea tehnologiilor de explorare fundamentală de vârf în scopul racordării la prioritățile și obiectivele specifice ariei europene de cercetare oncologică;
  4. Realizarea unui pol regional de excelență în cercetarea translațională în domeniul patologiei tumorale, bazat pe medicina sistemică, capabilă să susțină cercetarea inovatoare, să favorizeze transferul biotehnologic și conectarea regiunii de NE la o rețea de centre similare europene.

5. Creșterea calității și eficienței activității de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, în vederea îmbunătățirii sănătății populației și promovării competitivității economice prin transfer tehnologic și diseminarea rezultatelor către IMM-uri.