Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa” din Iași organizează miercuri, 8 mai 2019,  referendumul privind alegerea modalității de desemnare a rectorului pentru mandatul 2020-2024. Metodologia pentru desfășurarea referendumului și alegerilor în structurile academice a fost aprobată de  Senatul UMF Iași, în ședința din 26 martie 2019.

Conform Legii Educației Naționale, Rectorul se poate desemna prin următoarele modalități:

1. Prin vot universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității, al reprezentanților studenților din Senatul universitar și din consiliile facultăților. Votul studenților va presupune utilizarea unei urne separate și se va pondera la 25% din punctajul obținut de fiecare candidat

sau

2. Pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar nou-ales

Referendumul va avea loc în Sala Rockfeller –  pentru cadrele didactice de la Facultatea de Medicină și în holul Aulei George Emil Palade” pentru cadrele didactice de la Facultățile de Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală.

Rezultatul referendumului, validat de Senat, va fi adus la cunoștința comunității academice și a conducerii Ministerului Educației Naționale în termen de două zile lucrătoare de la încheierea procesului de vot.

Îi invit pe toți membrii comunității noastre academice să participe la referendumul din 8 mai privind modalitatea de desemnare a rectorului Universității noastre. Este un exercițiu democratic pentru fiecare dintre noi, votul fiind nu doar un drept, ci și o responsabilitate. La referendum vom avea de ales între două variante: rectorul să fie ales pe baza unui concurs public sau prin vot universal”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul  Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa” din Iași.

Referendumul se organizează la fiecare 4 ani de către universitate, cu minimum 6 luni înainte de alegerile la termen. Referendumul, alegerile la termen și cele parțiale sunt validate dacă la acestea participă cel puțin jumătate plus unu (50% + 1) din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare (cadre didactice și de cercetare titulare).

În situația în care referendumul, alegerile la termen și cele parțiale sunt validate, rezultatul acestora se stabilește cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.

În situația în care referendumul, alegerile la termen și cele parțiale nu sunt validate, se organizează, la interval de cel mult 7 zile calendaristice, un nou referendum, pentru care rata de participare nu mai este un criteriu de validare.

Organizarea și desfășurarea referendumului și a alegerilor se face cu respectarea principiilor autonomiei universitare, transparenței, respectării normelor etice și deontologice, principiul legalității, respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic, principiul reprezentativității pe facultăți, departamente, secții/linii de predare, programe de studii, conform Cartei universitare – pentru a asigura corectitudinea alegerilor și condițiile ca în structurile/funcțiile de conducere să acceadă cadre didactice corespunzătoare, dorite de comunitatea academică.