Societatea Studenților Mediciniști Iași, reprezentată de Loredana Curecheriu, preşedinte, a redactat o propunere de procedură de lucru pentru acreditarea activității de voluntariat. Propunerea a fost discutată şi aprobată în unanimitate în Senatul Universităţii, reunit în şedinţă de lucru marţi, 27 septembrie 2016.

Concret, începând cu anul universitar 2016/2017, studenții care desfășoară activități de voluntariat în cadrul societăților studențești ale Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași recunoscute de Carta Universitară pot primi 2 credite transferabile (conform art. 203 alin. 9 din Legea Eucației Naționale nr. 1/2011, art. 12 alin. 4 și art. 16 alin. 2 din OMECTS 3666/2012), la solicitarea acestora, pentru anul de studii în care studenții desfășoară aceste activități.

Creditele obținute pentru activitățile de voluntariat sunt suplimentare celor obținute pentru studiile universitare de licență, master sau doctorat și nu pot fi echivalente pentru nici o activitate din aceste programe de studiu.

Societăţile studenţeşti recunoscute de Carta Universitară și care funcționează în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași sunt: Societatea Studenților Mediciniști Iași, Societatea Studenților Stomatologi Iași, Societatea Studenților Farmaciști Iași și Asociația Studenților Bioingineri Iași.

Mai multe informații despre această procedură, respectiv despre modalitatea prin care se poate obține acreditarea activității de voluntariat, vor fi postate pe site-ul Universității săptămâna viitoare, dar și pe site-urile societăților studențești ale Universității.