Buletin informativ Ședință Senat 25 noiembrie 2021

dec. 1, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că joi, 25 noiembrie 2021 Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară având următoarea ordine de zi:

Aprobarea modificărilor Metodologiei de menținere a calității de titular în învățământ și/sau cercetare a cadrelor didactice/de cercetare care au împlinit vârsta legală de pensionare, conform Legii Educației Naționale 1/2011, în acord cu modificările și completările ulterioare, art. 289 alin.(1) și alin. (6). Metodologia actualizată poate fi consultată pe site-ul universității noastre.

 1. Aprobareadeclanșării procedurii de evaluare externă pentru programele de studii de Masterat de la Facultatea de Medicină Dentară – Dl Prorector pentru studii universitare – Prof. Univ. Dr. Eusebiu Vlad Gorduza a prezentat necesitate procedurală privind votul Senatului în vederea demarării acestui proces.
 2. Validarea alegerilor reprezentanților studenților în Senat, Consiliul de administrație, Consiliul Facultăților și a reprezentanților de an, serie și grupă, în urma turului II desfășurat în perioada 13-14.11.2021.
 3. Validarea noilor membri studenți reprezentanți în Senat pentru mandatul 2021 – 2022. Dna Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș – Președinte al Senatului UMF ”Grigore T. Popa” din Iași a mulțumit foștilor reprezentanți pentru activitatea desfășurată în mandatul finalizat și a adresat urări de bun venit și succes studenților aleși de colegi pentru a-i reprezenta în Senat universității, în mandatul 2021-2022. Aceștia sunt:
  • – Elena Oțel – reprezentant Facultatea de Medicină, anii I-III, specializarea Medicină, predare în limba română;
  • – Mădălina Andreea Florea și Vadim Costin Cărăușu – reprezentanți Facultatea de Medicină, anii IV-VI, specializarea Medicină, predare în limba română;
  • – Anastasia Baltă – reprezentant Facultatea de Medicină, specializarea Medicină, predare în limba engleză;
  • – Camil Bourhila – reprezentant Facultatea de Medicină, specializarea Medicină, predare în limba franceză;
  • – Ionela Brăescu – reprezentant Facultatea de Medicină, specializarea Medicină Generală;
  • – Andrei Florin Popovici – reprezentant Facultatea de Medicină, specializarea Nutriție și Dietetică;
  • – Darius-Valentin Sandu – reprezentant Facultatea de Medicină Dentară, specializarea Medicină Dentară;
  • – Claudia Abutoae – reprezentant Facultatea de Medicină Dentară, specializarea Tehnică Dentară;
  • – Ioana Smaranda Rotaru – reprezentant Facultatea de Farmacie, anii I-II, specializarea Farmacie;
  • – Iulia Tătaru – reprezentant Facultatea de Farmacie, anii III-V, specializarea Farmacie;
  • Andrei Gherasim – reprezentant Facultatea de Bioinginerie Medicală;
  • Bogdan Florin Toma – reprezentant doctoranzi;
  • Marius Ivănuță – reprezentant rezidenți.

La finalul ședinței, Dl Rector – Prof Univ. Dr. Viorel Scrispcariu a adresat rugămintea către membrii Senatului, Directorii de Departamente și întregul corp academic de a se implica intens în pregătirea absolvenților noștri pentru examenul de rezidențiat, prin actualizarea și includerea cu preponderență, a bibliografiei examenului de rezidențiat în  bibliografia examenelor din cadrul programelor de studiu de licență. Informații suplimentare în acest sens vor fi transmise prin intermediul Decanatelor.

Atât Dl. Rector, cât și Dna Președinte al Senatului, în numele conducerii universității, au invitat întrega comunitate academică la evenimentele care vor fi organizate cu ocazia Zilelor UMF Iași 2021: 142 de ani de excelență în educația medicală. Progamul detaliat al manifestărilor programate în săptămâna 6 – 12 decembrie 2021 poate fi consultat la adresa: https://www.umfiasi.ro/ro

Biroul Senat
29 noiembrie 2021