Prof. univ. dr. Gigel Paraschiv va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea UMF Iași

dec. 15, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi îi va oferi titlul de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Gigel Paraschiv, ministru secretar de stat în Ministerul Educației, „ca semn al recunoașterii meritelor deosebite în activitatea științifică și academică și pentru rolul deosebit în promovarea bunelor relații cu mediul academic ieșean.”. Ceremonia de decernare a înaltei distincții va avea loc vineri, 16 decembrie 2022, de la ora 11.00, în Sala Senat a Universității.

Prof. univ. dr. Gigel Paraschiv este profesor al Universității Politehnica din București, ministru secretar de stat și cercetător cu rezultate de excepție în plan național și internațional.

Și-a început cariera didactică și ştiinţifică imediat după absolvirea facultăţii, la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, parcurgând gradual toate treptele didactice: preparator, asistent universitar, șef lucrări, conferențiar universitar, fiind în prezent, de peste 10 ani, profesor universitar și conducător de doctorat. În același timp s-a implicat în activități de cercetare științifică, prin participarea, în calitate de manager de proiect sau expert consultant, la proiecte naționale și internaționale.

Prestigiul profesional şi uman de care profesorul Gigel Paraschiv se bucură în comunitatea ştiinţifică și academică l-au recomandat pentru alegerea ca prorector și coordonator al activității de gestionare și dezvoltare a patrimoniului universității și al activităților și inițiativelor studențești, în perioada martie – mai 2012 și iulie 2016-ianuarie 2017.

Prof. univ. dr. Gigel Paraschiv deține, din mai 2012, funcția de Ministru Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, coordonând activități de Buget, Finanțe şi Investiții, Informatizare şi Resurse; activitatea Direcţiei Generale Învăţământ Universitar; activitatea Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor; activitatea Direcţiei Generale Relaţii Internaţionale;  activitatea de elaborare, avizare şi aplicare a actelor normative în domeniul educației şi cercetării; reprezentarea ministerului în relația cu instituții din subordinea acestuia sau cu alte instituții ale administrației centrale şi locale pe plan național şi internațional.

Este membru a numeroase societăți, asociații și expert evaluator, precum: membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu” (ASAS), membru al Societății pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României, membru al Societății de Robotică a României, membru Balkan Environmental Association (B.EN.A.), membru American Society of Agricultural & Biological Engineers (ASABE), USA, expert evaluator în cadrul Programului Național INVENT, expert evaluator UEFISCDI, expert evaluator Asociaţia de Acreditare din România (RENAR).

Prof. univ. dr. Gigel Paraschiv s-a remarcat și printr-o activitate științifică deosebită. A fost director/responsabil în peste 50 de contracte de cercetare științifică, este autor/co-autor a peste 100 articole în reviste cotate ISI și/sau indexate în baze de date internaționale, autor/co-autor a  peste 17 cărți în domeniile mecanică agricolă și sisteme biotehnice. De asemenea, a obținut, la diverse saloane de inventică naționale și internaționale, cinci medalii de aur și una de argint.

Titlul de Doctor Honoris Causa i-a mai fost acordat de prestigioase universități din România, precum Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Universitatea din Pitești sau Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara.