Concursul de admitere, sesiunea iulie 2020: 110 amfiteatre și săli puse la dispoziția candidaților

iul. 14, 2020 | @ Academic | 0 comentarii

Peste două săptămâni, pe 26 iulie, se va desfășura concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Din cauza crizei epidemiologice, conducerea Universității a luat măsuri extraordinare pentru siguranța candidaților. „ Am pregătit 110 de amfiteatre și săli de concurs, atât de la Universitatea noastră, cât și de la celelalte universități ieșene, cu o capacitate de peste 2700 de locuri. De asemenea, aproximativ 600 de cadre didactice și auxiliare vor fi implicate în procesul de admitere, se vor distribui măști, vor fi recipiente cu dezinfectant în săli și la intrarea în clădiri și se va măsura temperatura candidaților la intrare. Este un efort colectiv fără precedent pentru desfășurarea concursului de admitere în condiții de maximă siguranță”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Concursul de admitere se organizează de către UMF Iași pe domenii de licență, la următoarele specializări:

Din domeniul Sănătate:

 • Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)
 • Asistență Medicală Generală (reglementată sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani),
 • Nutriție și Dietetică (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Tehnică dentară (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
 • Asistență de Profilaxie Stomatologică (reglementată general, 180 credite, durata studiilor 3 ani), sub rezerva acreditării programului de către ARACIS și publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior

Din domeniul Științe inginerești aplicate:

 • specializarea Bioinginerie – 240 credite (durata studiilor 4 ani).

 

Număr de locuri pus la dispoziția candidaților (cifra de școlarizare 2085 locuri)

 • 728 locuri fără taxă și 639 locuri cu taxă în lei
 • Locuri pentru categorii speciale de candidați:
  • 19 locuri pentru candidații care au absolvit licee din mediul rural
  • 10 locuri absolvenților de liceu care provin din sistemul de protecție socială
  • 3 locuri pentru rromi
  • 34 de locuri pentru românii de pretutindeni
 • 610 locuri pe cont propriu valutar:
  • Liniile de predare în limba engleză: 200 – Medicină, 70 – Medicină Dentară, 45 – Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare
  • Liniile de predare în limba franceză: 150 – Medicină, 100 – Medicină Dentară
  • Locuri cu taxă în valută cu predare în limba română: 30 – Medicină, 10 – Medicină Dentară și 5 la Farmacie
Facultate Specializare locuri
fără taxă
locuri
cu taxă
locuri protecție socială locuri
mediul rural
locuri
rromi
Medicină Medicină 299 200 2 2 1
Asistență Medicală Generală 56 131 1 4 1
Nutriție și Dietetică 11 34 1 2  
Medicină Dentară Medicină Dentară 85 74 1 2  
Tehnică Dentară 30 41 1 5 1
Asistență de Profilaxie Stomatologică 9 14 1 2  
Farmacie Farmacie 98 89 2 2  
Bioinginerie Medicală Bioinginerie 66 16 1    
Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare 74 38 1    
TOTAL 728 637 10 19 3

 

Test grilă

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

 • Pentru specializările: Medicină și Medicină Dentară: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere.
 • Pentru specializarea Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.
 • Pentru specializările: Asistență Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Asistență de Profilaxie Stomatologică – la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau sau Chimie organică.
 • Pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)
 • Pentru specializarea Bioinginerie– la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului).

În stabilirea numărului de întrebări dintr-un caiet de teză, la specializările la care există o disciplină de concurs obligatorie și una la alegere, se va ține cont de următoarea proporție:

 • 60% din întrebări vor fi din disciplina obligatorie,
 • 40% din întrebări vor fi din disciplina la alegere.

Întrebările pot fi de tip complement simplu sau/și complement multiplu.

Calculul mediei finale (cu două zecimale fără rotunjire) în vederea clasificării se va efectua astfel: 90% nota la testul grilă și 10% media la examenul de bacalaureat.

Pentru candidații care provin din țări unde nu se susține examen de Bacalaureat, în loc de media la examenul de bacalaureat se va lua în considerare media aritmetică a anilor de liceu, calculată pe baza notelor din foile matricole.

Stabilirea ierarhiei și publicarea rezultatelor

Admiterea în învățământul superior, ca urmare a concursului, se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale (sau a numărului de puncte) obținute de candidați la concursul de admitere, în limita numărului de locuri (bugetate și cu taxă) pentru fiecare program de studii.

Media minimă de admitere este 5 (cinci). Calculul mediei finale se va efectua numai la candidații care au obținut minim nota 5 (cinci) la proba scrisă, întrucât această probă este eliminatorie.

În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat inițial, se apelează la criterii de departajare după cum urmează:

 1. media la proba scrisă,
 2. media de la bacalaureat,
 3. punctajul obținut la materia obligatorie la proba scrisă,
 4. nota obținută la examenul de bacalaureat la materia obligatorie de la proba scrisă.

După întocmirea listelor nominale ale candidaților cu rezultatele concursului de admitere în ordine descrescătoare, locurile se vor ocupa în limita cifrei de școlarizare alocate, pe specializări, după cum urmează: mai întâi se vor ocupa locurile fără taxă (finanțate de la bugetul de stat), apoi locurile cu taxă. Candidații, care în baza rezultatelor concursului de admitere nu ocupă un loc fără taxă (finanțat de la bugetul de stat) sau un loc cu taxă la programul de studii ales ca primă opțiune, pot opta în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul încheierii perioadei de confirmare pentru următorul/următoarele program/programe de studii din lista de opțiuni completată la înscriere, în limita locurilor disponibile, după ocuparea locurilor de către candidații care au ales ca primă opţiune programul de studii respectiv.

Locurile pentru școlarizare cu taxă se ocupă în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

Întocmirea listelor nominale cu media finală a candidaților este o procedură asistată de calculator.

Afișarea rezultatelor

Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puțin două tipuri de liste (alfabetice și cu ierarhizarea candidaților):

 • Liste provizorii – generate înainte de depunerea contestațiilor și
 • Liste finale – generate după soluționarea contestațiilor, care vor cuprinde rezultatele definitive și incontestabile.

Repartiţia pe locurile rămase neocupate a candidaţilor eligibili se va face ȋn funcţie de media obţinută şi pţiunea exprimată ȋn momentul ȋnscrierii on-line.

La efectuarea acestei repartiţii, se vor avea ȋn vedere, ȋn ordine:

 • opţiunea candidatului;
 • media candidatului.
 • Mai multe amănunte, AICI