Cadre didactice de la disciplina de Anatomie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași vor ține cursuri de anatomie gratuite pentru viitorii candidați la concursul de admitere organizat de UMF Iași, pentru facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Locul întâlnirilor: Institutul de Anatomie , Amfiteatrul Mare

Programul:

Duminică, 15 martie, ora 9.00 (prof. univ. dr. Anca Sava)

Vineri, 20 martie, ora. 15.30 (prof. univ. dr. Anca Sava)

Dumincă, 29 martie, ora 9.30 (conf. univ. dr. Cristinel Stan)

Vineri, 3 aprilie, ora 15.30 (conf. univ. dr. Cristinel Stan)

Duminică, 4 aprilie, ora 9.30 (conf. univ. dr. Cristina Furnică)

Cei interesați se pot ȋnscrie, până la data de 11 martie, la sesiunile de pregătire prin trimiterea unui e-mail la adresa dragos-andrei.chiran@umfiasi.ro, în care vor preciza nume, prenume, liceul și profilul unde sunt elevi sau vor preciza dacă sunt absolvenți.

Programul după vacanță va fi afișat pe 1 mai.

Ca în fiecare an, și Facultatea de Bioinginerie Medicală organizează cursuri gratuite în vederea pregătirii pentru concursul de admitere la specializările Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie și recuperare.

Locul întâlnirilor: sediul Facultății de Bioinginerie Medicală (Iași, Str. M.Kogălniceanu, nr.  9-13).

Programul ȋntȃlnirilor este următorul:

Pentru pregătirea la disciplina Biologie (Anatomia și fiziologia omului, clasa a XI-a) – în fiecare joi, ora 15.30, Amf. A1;

Pentru pregătirea la disciplina Matematică (Algebră și analiză matematică) – în fiecare vineri, ora 15.30, sala 3.4.

Cei interesați se pot ȋnscrie la sesiunile de pregătire prin trimiterea unui e-mail la adresa bioinginerie@umfiasi.ro

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență la UMF Iași va avea loc pe 22 iulie 2020,  sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

Disciplinele de concurs sunt următoarele:

Pentru specializările: Medicină și Medicină Dentară: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – obligatoriu și Chimie organică sau Fizică – la alegere.

Pentru specializarea Farmacie: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere.

Pentru specializările: Asistență Medicală Generală,Tehnică dentară, Nutriție și dietetică, Cosmetică medicală și Cosmetologie , Asistență de Profilaxie Stomatologică  –  la alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie organică.

Pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare: Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului)

Pentru specializarea Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului).