Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează o nouă sesiune de admitere în septembrie 2019 pentru următoarele locuri și specializări:

La Facultatea de Medicină, specializarea Nutriție și dietetică –  11 de locuri cu taxă în lei și două pentru candidați cu liceul în mediul rural.

La Facultatea de Medicină Dentară, specializarea Tehnică dentară23 de locuri cu taxă în lei, un loc pentru rromi și 3 pentru candidați cu liceul în mediul rural.

La Facultatea de Farmacie, au rămas neocupate 28 locuri bugetate + 79 cu taxă în lei, 4 pentru candidați cu liceul în mediul rural și 2 locuri pentru rromi.

La Facultatea de Bioinginerie Medicală, specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare15 locuri cu taxă în lei și două pentru români de pretutindeni – Republica Moldova, bugetate, fără bursă.

Tematica şi bibliografia, Disciplinele de concurs şi Metodologia examenului de Admitere – sesiunea iulie 2019 rămân valabile şi pentru sesiunea din septembrie 2019.

 

Calendarul admiterii, sesiunea septembrie 2019

– Perioada înscrierilor: 05-06 septembrie 2019;

– Testul grilă: 09 septembrie 2019;

– Depunere și rezolvare contestații: 10 septembrie 2019.

 

Taxe de înscriere pentru examenul de admitere:

Farmacie – 350 de lei

Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie și recuperare – 250 de lei

Taxele de înscriere sunt nerembursabile.

Taxa de înscriere se achită la casieria UMF Iași (str. Universității nr. 16, corpul Facultății de Farmacie, parter) sau în contul deschis la BRD SA Iași:

IBAN: RO52BRDE240SV02421982400, CF: 4701100

Cod Taxă: 1593

Cod facultate:

 • Facultatea de Medicină – 0101, pentru specializarea Nutriție și Dietetică,
 • Facultatea de Medicină Dentară – 0201, pentru specializarea Tehnică Dentară,
 • Facultatea de Farmacie – 0301,
 • Facultatea de Bioinginerie Medicală – 0401. Pentru specializarea Balneofiziokinetoterapie și recuperare.

Se va menționa că suma reprezintă c/v taxă înscriere concurs admitere, sesiunea septembrie 2019, pentru specializarea unde dorește să se înscrie candidatul, precizându-se numele și prenumele acestuia.

Documentul ce dovedește achitarea taxei se va depune în original la dosarul de înscriere.

 

Etapele înscrierii:

 1. completare formular de înscriere online (termen limită – 6 septembrie 2019, ora 13.00)
 2. depunere dosar de înscriere în perioada 5-6 septembrie, în intervalul orar 9.00-14.00, la centrele de înscriere amenajate pentru fiecare facultate:

– pentru Medicină (secretariatul Facultății de Medicină, str.Universității nr. 16);

– pentru Facultatea de Bioinginerie Medicală (secretariatul Facultății de Bioinginerie Medicală, str. Mihail Kogălniceanu nr. 9-13);

– pentru Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie – în sala Rockefeller, Institutul de Anatomie.

Pentru candidații care nu au acces la internet, s-au pus la dispoziție calculatoare la Biblioteca UMF Iași (str. Vasile Alecsandri nr. 7), unde pot completa aceste formulare în perioada 5-6 septembrie, în intervalul orar 9-13.

 

Admiterea la a doua facultate

Admiterea la a doua facultate se adresează absolvenților învățământului superior de stat din România care doresc să urmeze a II-a facultate în regim cu taxă în lei la toate specializările Facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală. UMF Iași scoate la concurs un număr de 33 de locuri cu următoarea distribuție pe specialități:

 • Medicină – 10 locuri
 • Asistență Medicală Generală – 7 locuri
 • Nutriție și Dietetică – 2 locuri
 • Medicină Dentară – 4 locuri
 • Tehnică Dentară – 2 locuri
 • Farmacie – 4 locuri
 • Bioinginerie – 2 locuri
 • Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare – 2 locuri

 

Concursul de admitere pentru a doua facultate constă în concurs pe bază de dosare și are următorul calendar:

– Perioada înscrierilor: 18-20 septembrie 2019;

– Analiza dosarelor: 23 septembrie 2019;

– Afișarea rezultatelor provizorii: 24 septembrie 2019;

– Depunere contestații: 25 septembrie 2019;

– Soluționare contestații și afișare rezultate: 26 septembrie 2019.

 

Conținutul dosarului de înscriere precum și grila de evaluare a dosarelor pot fi găsite în Metodologia examenului de Admitere.