Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași (UMF Iași) împreună cu Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iaşi (SCMU Iași) organizează, în perioada 10-14 septembrie 2018, ŞCOALA DE VARĂ – „ELEMENTE DE TOXICOLOGIE CLINICĂ ÎN MEDICINA MILITARĂ”. În acest program s-au înscris 40 studenţi: 20 de studenţi ai Institutului Medico-Militar (în cadrul stagiului de practică universitară desfăşurat în Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iaşi) şi 20 de studenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi. Cursurile și aplicațiile practice se vor desfășura în incintele UMF Iași și SCMU Iași, în sediul Comandamentului Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” și în Garnizoana Huși la Batalionul 202 – Apărare CBRN (Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară).

Tematica selectată se circumscrie noţiunilor de toxicologie, medicină operaţională şi medicină de urgenţă, activitatea contribuind astfel la pregătirea teoretică şi practică a studenţilor din cele două instituţii de învăţământ superior medical. Studenții participanți la Școala de Vară vor acumula cunoştinţe utile referitoare la noţiunile de toxicologie, substanţe toxice, arme chimice, evenimente chimice altele decât atacul, precum şi implicaţiile acestora pentru activitatea medicală şi militară. De asemenea, vor primi informații referitoare la mijloacele de intervenţie în caz de atac şi evenimente chimice, vor avea aplicații practice de simulare a unei situaţii de urgenţă, măsuri de prim ajutor etc.  Participanții vor afla de la personalul specializat aspecte de practică curentă aferentă tematicii, desfăşurate în organizaţiile militare (supraveghere CBRN, mijloace de protecţie, mijloace de detecţie etc.);

ORGANIZATORI: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi şi Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Iacob Czihac” Iaşi cu sprijinul Institutului Medico-Militar, al Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” şi al Batalionului 202 – Apărare CBRN.

LECTORI:

 • Dr. Lenuţa PROFIRE, Decan al Facultăţii de Farmacie, UMF Iaşi
 • Dr. Laurențiu ȘORODOC, Medicină Internă și Toxicologie Clinică
 • Dr. Irina COSTACHE, Medicină Internă, Prorector UMF Iași
 • Șef lucr. dr. Richard CONSTANTINESCU, Istoria Medicinei, UMF Iași
 • șef de lucrări dr. Mihail-Silviu TUDOSIE, Comandantul Institutului Medico-Militar
 • medic Aurelian-Corneliu MORARU, Comandant al SCMU Iaşi
 • Col. medic Bogdan-Ştefan ZAMFIR, şef Compartiment Primire Urgenţe, SCMU Iaşi
 • Dr. Doina ŞPAIUC, şef secţie Farmacie, SCMU Iaşi
 • Maior Lucian NICA, Comandantul Companiei Apărare CBRN / Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”

Teme prelegeri:

 • Toxicologie clinică. Substanțe toxice
 • Managementul diagnostic al intoxicațiilor acute cu substanțe organo-fosforice
 • Managementul terapeutic al intoxicațiilor acute cu substanțe organo-fosforice
 • Substanțele chimice-de la medicament la arma chimică. Accident sau suicid
 • Arme chimice
 • Prim ajutor și tratamentul medical în urma efectelor produse de atacul cu arma chimică
 • Noțiuni teoretice specifice domeniului apărării CBRN în unitățile militare
 • Activități practice specifice domeniului apărării CBRN
 • S-au întâmplat la Iași … (Elemente de iatroistoriografie)