Buletin informativ Ședință Senat – 30 martie 2021

apr. 10, 2021 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că marți, 30 martie 2021 Senatul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit într-o ședință ordinară care a debutat prin festivitatea de omagiere a Dlui Prof. Univ. Dr. Mircea Covic cu ocazia împlinirii a 80 de ani.

Dl Prorector, Prof. Univ. Dr. Vlad Gorduza a prezentat o laudatio în care a menționat câteva repere din realizările profesionale ale Dlui Prof. Univ. Dr. Mircea Covic, personalitate marcantă a geneticii românești care, prin întreaga carieră, a adus o contribuție însemnată universității noastre, atât sub aspect didactic dar și organizatoric prin înființarea Laboratorului de Citogenetică a UMF Iași și a Centrului de Patologie Genetică din cadrul Spitalului de Copii Sf. Maria din Iași. În anul 1995 Dl Prof. Mircea Covic a înființat Specialitatea de Genetică Medicală iar talentul dlui profesor de a păstra echilibrul și de a promova competența a generat crearea unei școli ieșene de genetică competitivă la nivel internațional. În cadrul festivității, Dl Rector al UMF Iași, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a înmânat  Dlui Prof. Univ. Dr. Mircea Covic o plachetă aniversară ca semn de recunoștință și apreciere pentru aportul adus la dezvoltarea universității noastre. La final Dl Prof. Univ. Dr. Mircea Covic a exprimat alese mulțumiri pentru inițiativa de omagiere a aniversării domniei sale și prețuirea pe care o poartă colegilor și universității.

În numele întregului corp academic al Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași,  stimate Dle Prof. Univ. Dr. Mircea Covic vă spunem ”La Mulți Ani!” și vă dorim multă sănătate!!!

În cadrul aceleeași ședințe a avut loc validarea Raportului Rectorului UMF ”Grigore T. Popa” Iași, Dl. Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu pentru anul universitar 2019 – 2020, în concordanță cu prevederile Legii Educației Naționale și cele ale Cartei Universitare.

Raportul prezintă situația universității în anul universitar precedent cu scopul de a asigura transparență și informarea corectă a comunității academice prin expunerea obiectivă și succintă a tuturor activităților din universitatea noastră. Raportul include informații privind:

  1. Situația fiecărui program de studii
  2. Personalul instituției și a studenților
  3. Rezultatele activității de cercetare
  4. Asigurarea calității activității în cadrul universității
  5. Respectarea eticii universitare și de cercetare
  6. Cooperarea internațională
  7. Comunicarea și relațiile publice
  8. Situația financiară a universității pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli
  9. Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern – ca element de noutate care are rolul de a adăuga valoare activităților universității noastre prin evaluarea și eficientizarea managementului riscului, controlului și procesului de guvernanță.

Detalii privind datele acestui raport sunt prezentate atât în rezumat cît și in extenso pe site-ul universității,  la adresa: https://news.umfiasi.ro/raportul-rectorului-umf-iasi-pentru-anul-universitar-2019-2020.

Cu această ocazie, Dl Rector a adresat mulțimiri atât conducerii universității cât și întregului personal didactic și administrativ, pentru implicarea, flexibilitatea și reziliența de care au dat dovadă în acest an, cu numeroase provocări și încercări, pe care l-am traversat împreună  reușind să asigurăm bunăstarea membrilor comunității academice, continuitatea și păstrarea calității actului educativ cu respectarea normele sanitare epidemiologice.

La finalul sedinței Dl Rector, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu a supus spre aprobarea Senatului Universității propunerea ca viitoarea Clinică de Stomatologie Infantilă, aflată acum în renovare, să poarte numele Dlui Prof. Univ. Dr. Mircea Rusu ca promotor al stomatologiei infantile în Iași și în România.

Biroul Senat
7 aprilie 2021