Daca esti student si esti interesat sa participi in acest proiect, clic aici pentru a deschide Formularul de înscriere pentru grupul ţintă

 

Mai multe detalii si documentele proiectului sunt disponibile pe pe website-ul Universitatii

 

Parte a proiectului ROSE, subproiectul “Centru de învățare – mecanism suport pentru studenții aflați în situație de risc din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași” este un grant competitiv care se adresează studenților din anii inițiali de studiu din cadrul U.M.F. Iași (anii I și II), cu accent pe studenții din anul I, care sunt cei mai expuși riscului de abandon universitar.

Subproiectul are ca scop desfășurarea unor procese de predare/învățare și evaluare, cu accent asupra predării centrate pe student și dezvoltarea competențelor socio – emoționale în vederea reducerii gradului de abandon și a creșterii ratei de promovabilitate.

În cadrul subproiectului se urmărește dezvoltarea și aplicarea de programe cum ar fi cele remediale prin cursuri și ateliere de lucru într-un domeniu specific și de o deosebită importanță pentru formarea profesională viitoare (anatomie), de îndrumare și sprijin, consiliere profesională și orientare în carieră, de coaching și dezvoltare personală.

Subproiectul este organizat de către UMF „Grigore T. Popa” Iași pentru un grup țintă format din 450 de studenți (150 de studenți/an, 3 ani) din toate cele patru facultăți ale Universității (Bioinginerie Medicală, Farmacie, Medicina Dentară și Medicina Generală), cu accent pe cei cu risc de abandon școlar.

În cadrul publicului țintă au fost identificate două categorii de motive care determină decizia abandonului școlar:

  1. Lipsa materialelor practice de studiu (cadavre);
  2. Absența motivației studiului individual al anatomiei, o materie extrem de importantă pentru formarea lor ca viitori specialiști în domeniul medical.

O problemă importantă cu care se confruntă Universitatea în prezent vis-a-vis de studiul anatomiei este lipsa materialelor practice de studiu (a cadavrelor), știut fiind faptul ca fixarea cunoștințelor teoretice de anatomie umană se face prin disecții pe cadavre. În prezent, Institutul de anatomie din cadrul U.M.F. Iași deține doar 2 cadavre pentru studiul anatomiei aplicate, acestea fiind și într-o stare avansată de degradare, nemaifiind optime pentru studiu. În condițiile în care nu există o legislație în domeniu, pentru încheierea unor protocoale între I.M.L. și Universitate, există riscul ca aceasta din urmă să nu mai poată dispune în viitorul apropiat de material didactic. Necesarul optim de cadavre, de 6/an, nu a mai fost primit în ultimii 10 ani.

U.M.F. Iași îşi propune prin prezentul subproiect să dezvolte un Centru de învățare dotat cu o masă virtuală de disecții, un echipament de ultimă generație destinat studiului anatomiei. Folosind acest echipament, studenții din grupul țintă vor putea să-și dezvolte și abilitățile practice în domeniul anatomiei, inclusiv prin stimularea creativității și inițiativei acestora.

Prin orientarea adecvată și sigură a studenților aflați în situație de risc, pe baza abilităților și aspirațiilor proprii, proiectul propus are și un important impact social la nivelul Universității. El adaugă astfel dimensiunea de conștientizare publică a problemei abandonului școlar universitar, crescând sfera de impact la nivelul facultăților din cadrul U.M.F. Iași și aducând un plus de valoare important sistemului de educație din România. În plus, prin implementarea proiectului, cadrele didactice din proiect dobândesc experiență în lucrul cu persoanele din grupuri dezavantajate.

Responsabilitatea profesională, morală și socială este una din valorile Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, lucru specificat și în Strategia de Dezvoltare pe Termen Mediu a Universității (UMF2020). Comportamentul organizațional prevăzut de strategie constă inclusiv în implicarea Universității în activități sociale, iar prin obiectivele sale (generale și specifice), proiectul este astfel în acord cu Strategia UMF2020 de dezvoltare instituțională, în cadrul căreia principiile de diversitate, echitate și dreptate socială sunt valori centrale ale Universității.