Ministerul Cercetării și Inovării și Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări științifice și expoziționale anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2019.

Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 15 decembrie a.c.

 Propunerile se pot transmite de la data lansării competiției (conform Ordinului MCI nr. 426/12.07.2019) până la 15 august 2019.

 Propunerile se depun cu cel puțin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura MCI) înaintea datei de începere a manifestării.

Aplicațiile se trimit la sediul Secretariatului Comisiei de Manifestări Științifice și Expoziționale în plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa: MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Registratura MCI / Secretariat Comisia pentru Manifestări Științifice și Expoziționale Str. I. D. Mendeleev nr. 21 – 25, sector 1, 010362 – București și prin email pe adresa: manifestari2018@research.gov.ro în atenția secretarului Comisiei pentru Manifestări Științifice și Expoziționale.

 Persoana de contact pentru MCI este doamna consilier Dorileni Năstase, dorileni.nastase@research.gov.ro.

 Propunerea transmisă prin email și inscripționată pe CD va conține fișa manifestării completată conform Anexei 1 din Ghid, certificată prin semnătura reprezentanților legali ai instituției organizatoare precum și toate anexele prevăzute la NOTA 2, cu respectarea cerințelor de la punctele 9 și 10 ale Ghidului.

 Nu vor fi luate în considerare aplicațiile care nu sunt în conformitate cu Ghidul privind finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate pentru anul 2019.

 Ghidul competiției de manifestări științifice și evenimente asociate în anul 2019

Anexele de la Ghid (1, 5.1.a, 5.1.b, 5.2, 6) – format editabil;

Anexa 2 – Contractul de finanțare a manifestării științifice – format editabil