UMF Iași a obținut finanțare pentru toate proiectele înscrise la competiția FDI

apr. 3, 2023 | @ Presa | 0 comentarii

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a primit finanțare pentru toate cele șapte proiecte depuse în competiția națională FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) pentru 2023, suma obținută fiind de 1.649.000,00 lei. Comparativ cu anul trecut, Universitatea și-a menținut locul în clasamentul universităților din Iași și a urcat o poziție în cel al UMF-urilor din țară.

Competiția FDI 2023 este coordonată de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), care a evaluat și selectat proiectele depuse de universitățile de stat.

„Fondul de Dezvoltare instituțională se adresează celor mai performante instituții de învățământ superior și se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaționale. În continuare ne poziționăm foarte bine în domeniul Dezvoltării capacității instituționale pentru cercetare din universităţi: al doilea loc, în clasamentul UMF-urilor și poziția 13 (din 45 de universități) în clasamentul general, precum și în domeniul Susținerii activităților societăților antreprenoriale studenţeşti (SAS) din cadrul universităţilor: locul al doilea, în topul UMF-urilor și locul 14 din 45, în clasamentul general.”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) are ca scop susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităților de stat din România, finanțate din bugetul Ministerului Educației, în vederea creșterii capacității instituționale și îmbunătățirii calității sistemului național de învățământ superior. În acest sens, FDI urmărește finanțarea proiectelor de dezvoltare realizate de universități care se încadrează în șapte domenii strategice:

  • creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior;
  • internaţionalizarea învăţământului superior din România;
  • asigurarea funcţionării în bune condiţii a grădinilor botanice universitare, a staţiunilor didactice, a bazelor de practică şi a altor infrastructuri de susţinere a activităţilor didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenţilor;
  • susţinerea activităţilor societăţilor antreprenoriale studenţeşti (SAS) din cadrul universităţilor;
  • îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice;
  • dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru cercetare din universităţi;
  • corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră).

Suma maximă care poate fi obţinută de o universitate pentru fiecare proiect este de 400 mii lei, cu următoarele excepții: D3 (doar pentru grădini botanice) – 600 mii lei; D4 (societăți antreprenoriale studențești – SAS) și D7 (piața muncii) – 250 mii lei.