Prorectoratul Relații Internaționale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează miercuri, 6 martie 2019, de la ora 13.30, în Aula „George Emil Palade”, o nouă sesiune de informări privind mobilitățile Erasmus, pentru anul academic 2019-2020.

Anul acesta se împlinesc 32 de ani de când a fost înființat Erasmus, cel mai popular program de schimb de studenți din lume. În România, Erasmus a apărut în urmă cu 22 de ani, iar la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, acum 19 ani.

Selectia 2019

Dosarul de candidatură se depune până la 25.03.2019, iar pe 3 și 4 aprilie au loc selecția dosarelor și interviul.

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

(a) Scrisoarea de motivare (intenţie)

(b) Curriculum Vitae

(c) Adeverinţă cu media anilor anteriori (de la secretariat)

(d) Recomandare din partea unui cadru didactic care colaborează direct cu studentul solicitant, pe o temă de cercetare, lucrare de diplomă sau de doctorat

(e) Cerere către Decanul Facultăţii care va conţine şi opţiunile de mobilitate ale candidatului, în ordinea preferinţelor

(f) Atestat oficial pentru nivelul de cunoştinţe, preferabil minim B1 (scris, citit, conversatie), în limba de studiu a universităţii partenere ( ex: franceza: DALF, engleza: TOEFL, CAMBRIDGE, spaniola: DELE, atestat eliberat de catedrele de limbi străine din cadrul Facultăţii de Litere de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi sau atestat eliberat de un Centru Cultural al ţării destinatie, ca urmare a testarii competenţei candidatului).

Ce înseamnă să fii student Erasmus la UMF Iași?

– să fii înmatriculat la UMF Iași indiferent de nivelul de studiu (licență, master, doctorat) și indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);

– să fii integralist după ultima sesiune de examene;

– să deții un certificat de competență lingvistică în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;

– să studiezi cel puțin un semestru la o universitate participantă la programul Erasmus+, cu care UMF Iași are încheiat un acord bilateral, sau efectuezi un stagiu practic de 2 luni sau mai mult într-o universitate sau o instituție care desfășoară activități practice;

– să primești o bursă al cărei cuantum este în funcție de durată mobilității. Această este o bursă de cofinanțare;

– să nu plătești taxe de înmatriculare, școlarizare și evaluare la universitatea la care efectuezi mobilitatea;

– ți se recunosc integral studiile sau stagiile efectuate în străinătate care sunt cuprinse în Learning Agreement sau Traineeship Agreement, conform regulamentului de recunoaștere a studiilor.

– la întoarcere, depui un raport de activitate, însoțit de certificatul de prezența, și, după caz, de foaia matricolă (Transcript of records), cu notele și numărul de credite obținute.