Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est IMAGO-MOL implementează, începând cu data de 1 iulie 2018, proiectul „Creşterea excelenţei Clusterului IMAGO-MOL prin dezvoltarea documentelor de planificare strategică CDI” (CEX – IMAG), finanţat de către Ministrul Cercetării şi Inovării prin PNCDI III ( PN-III-P2-2.1-CLS-2017-0047 / 12CLS ⁄ 2018).

Conferinţa de lansare a proiectului a avut loc astăzi, 4 iulie 2018, în Aula Universităţii de Medicină şi Farmacie „GrigoreT. Popa”. La conferință au susținut prezentări: prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, șef lucrări dr. Vasile Fotea, președinte al Clusterului IMAGO-MOL, Spitalul „Sf. Spiridon”, Daniel Coșniță, președinte al Asociației Clusterelor din Romania – CLUSTERO, Alina Căpitanu, director de proiect, ADR Nord-Est, prof. univ. dr. Cipriana Ștefănescu, președintele Comitetului Științific Cluster IMAGO-MOL și coordonator științific al proiectului, prof. univ. dr. Danisia Haba, consultant științific.

Proiectul se implementează în localităţile Iaşi şi Piatra-Neamț, pe o durată de 24 de luni.

Scopul proiectului este de creştere a excelenţei şi productivităţii ştiinţifice aplicative a Clusterului IMAGO-MOL, prin dezvoltarea documentelor strategice de planificare CDI în vederea asigurării continuităţii şi creşterii capacităţii operaţionale a Clusterului IMAGO-MOL într-un domeniu deosebit de important pentru sănătate – imagistica, în corelare cu domeniul IT şi biotehnologiile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea capacităţii instituţionale a clusterului IMAGO MOL prin elaborarea Agendei Strategice CDI a Clusterului IMAGO-MOL în vederea atragerii de noi membri şi intensificarea cooperării între aceştia în activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • Creşterea capacităţii operaţionale a clusterului IMAGO MOL prin elaborarea Planului de implementare aferent Agendei Strategice IMAGO – MOL, contribuind la o mai bună cunoaştere şi exploatare a potenţialului ştiinţific şi de cercetare a membrilor Clusterului IMAGO-MOL;
 • Intensificarea cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul CDI la nivelul Clusterului şi al membrilor IMAGO MOL prin dezvoltarea de parteneriate cu clustere, poli de cercetare, în domeniul medical şi conex, conducând la creşterea capacităţii de inovare a membrilor săi.

În cadrul proiectului vor fi realizate în parteneriat trei documente programatice importante (Agenda strategică de Cercetare Dezvoltare Inovare IMAGO-MOL, Planul de implementare şi Strategia de extindere şi internaţionalizare), în concordanţă cu necesităţile şi obiectivele comune ale membrilor IMAGO-MOL şi ale actorilor cheie în domeniul sănătăţii.

Planul de Implementare al Clusterului IMAGO-MOL va conţine un portofoliu de proiecte prioritare în domeniul sănătăţii şi vor fi organizate seminarii de generare proiecte care vor avea ca rezultat elaborarea de fișe de proiecte în corelare cu sursele de finanţare disponibile.

Valoarea totală a proiectului este de 420.250 lei, din care asistenţă financiară nerambursabila în valoare de 350.000 lei.

 

Despre Clusterul IMAGO-MOL:

Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL), singurul cluster de imagistică medicală din România și din Uniunea Europeană, este o entitate non-guvernamentală, non-profit, care are drept obiectiv sprijinirea creşterii competitivităţii ştiinţifice a membrilor săi, precum şi a competitivităţii Regiunii Nord-Est în domeniul imagisticii medicale, prin dezvoltarea unui cadru de cooperare bazat pe diversificarea şi optimizarea serviciilor din acest domeniu.

Clusterul a fost înfiinţat în anul 2012, în cadrul proiectului „Imagistica medicală avansată, interdisciplinară şi integrată prin crearea unei Reţele de Clustere Regionale şi Strategii de Dezvoltare la nivel european” (AMI-4Europe), finanţat de Comisia Europeană prin Programul Cadru 7 – Regiuni ale Cunoaşterii, prin decizia comună şi contribuţia membrilor săi fondatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, ADR Nord-Est, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, Romsoft SRL Iaşi şi Institutul Regional de Oncologie Iaşi, în scopul unei mai bune colaborări în utilizarea inovativă a Imagisticii Medicale şi realizarea de servicii medicale de calitate. Ulterior, au aderat la cluster, ca membri asociaţi: Consiliul Judeţean Iaşi, Parcul Ştiinţific şi Tehnologic TEHNOPOLIS, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. N. Oblu”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi şi 12 IMM-uri din domeniul TIC, sănătate, consultanţă.

Misiunea Clusterului IMAGO-MOL este de a sprijini creşterea competitivităţii ştiinţifice a membrilor clusterului, precum şi a competitivităţii Regiunii Nord Est în domeniul vizat, prin dezvoltarea unui cadru de cooperare bazat pe diversificarea şi optimizarea utilizării imagisticii medicale în mod inovativ, cadru menit să amelioreze eficienţa, calitatea, productivitatea şi vizibilitatea acestor membri.

Obiectivele ştiinţifice ale Clusterului Regional Inovativ de Imagistică Moleculară şi Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL) sunt următoarele:

 • Clusterul îşi propune să iniţieze şi să dezvolte studii medicale in vivo şi in vitro, fundamentale şi aplicative. Studiile vor urmări aspecte medicale fiziologice şi patologice prin metode de imagistică moleculară, funcţională (ex. scintigrafie) şi structurală, cu rezoluţie adecvată (CT cu raze X, RMN, ecografie etc.).
 • Clusterul îşi propune dezvoltarea unei platforme de imagistică medicală moleculară şi structurală competitivă în contextul imagisticii pe plan naţional şi internaţional.

Domenii de activitate:

 • Dezvoltarea unei platforme de furnizori/actori în domeniul imagisticii medicale moleculară şi structurală în Regiunea Nord-Est, ce include activităţi de cercetare şi studii medicale fundamentale şi aplicative care vor urmări aspecte medicale fiziologice şi patologice prin metode de imagistică moleculară.
 • Activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul imagisticii medicale şi transferului tehnologic, cu impact formativ în învăţământul universitar şi post-universitar, impact economic prin dezvoltarea unor IMM-uri şi impact practic în ameliorarea diagnosticului şi tratamentului unor boli.
 • Dezvoltarea de proiecte în parteneriat pentru obţinerea de fonduri nerambursabile necesare finanţării activităţilor de cercetare dezvoltare şi transferului tehnologic în domeniul imagisticii medicale.

Teme de cercetare:

 • Cercetări retro-prospective de imagistică structurală şi funcţională pentru diagnosticul precoce al modificărilor degenerative cerebro-medulare şi AVC.
 • Cercetări privind sinteza şi utilizarea, în studii in vitro şi in vivo, a unor noi radiotrasori pentru tehnicile SPECT, PET-CT şi IRM.
 • Studii de imagistică combinată structurală şi funcţională, in vitro şi in vivo, privind diagnosticul şi urmărirea evolutivă a unor neoplazii.