UMF Iași a obținut, din FDI, cea mai mare sumă de când participă: aproape 400.000 de euro

apr. 5, 2024 | @ Presa | 0 comentarii

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a primit finanțare pentru șase din cele șapte proiecte depuse în competiția națională FDI (Fondul de Dezvoltare Instituțională) pe 2024, obținând o sumă record: 1.920.000 de lei.

„Fondul de Dezvoltare instituțională se adresează celor mai performante instituții de învățământ superior și se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaționale. Suntem bucuroși că Universitatea noastră a reușit să obțină, pentru șase din cele șapte proiecte depuse, 91% din suma solicitată, un progres important pentru Universitate, dacă ne uităm la sumele obținute în anii anteriori: în 2021 am obținut 1.509.000 (67%), în 2022 – 1.757.600 (70%), iar în 2023 – 1.736.000 (69%).”, a subliniat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Competiția FDI 2024 este coordonată de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), care a evaluat și selectat proiectele depuse de universitățile de stat.

Pentru acest an, domeniile pentru care au putut fi depuse proiecte de dezvoltare instituțională au fost:

  • creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, inclusiv susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional;
  • creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din România;
  • asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul instituțiilor de învățământ superior, folosite pentru instruirea studenților;
  • susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul instituțiilor de învățământ superior;
  • îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din instituțiile de învățământ superior;
  • corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).

Punctajul obținut de Universitate în competiția FDI 2024

Domeniul

Punctaj UMF Iasi

Clasament general

Clasament UMF- uri

Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior 

80

31 din 45

5

Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România

87,83

12 din 45

3

Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților

87,5

13 din 45

2

Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților

80

27 din 44

4

Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

77,78

36 din 45

5

Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

83,83

17 din 44

3

Domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);

84,33

28 din 44

5