O asistență medicală resimțită ca deficitară de utilizatorii tot mai informați de servicii medicale la nivel internațional este un subiect important de discuție, care generează îngrijorare. Scăderea nivelului îngrijirilor medicale pare să fie cauzată de reducerea numărului personalului sanitar în multe dintre țările lumii, în paralel cu creșterea solicitărilor necesare pentru îngrijire în condițiile progreselor tehnologice şi îmbunătățirii continue a opțiunilor de tratament, ceea ce impune un consum mai mare de timp și atenție din partea tuturor profesioniștilor în îngrijire. Trebuie avut în vedere că toate acestea, în afară de rezultatele negative pentru pacient, se asociază în mod constant şi cu o scădere a valorizării financiare şi profesionale a personalului de îngrijire şi a organizației din care fac parte.

Proiectul COST Action CA 15208 – RANCARE este un proiect european COST (care sprijină cooperarea transnațională între cercetătorii din Europa), finanțat integral din fonduri europene, care se derulează în perioada 2016 – 2020 şi care şi-a propus să creeze o rețea multidisciplinară cu specialişti (asistenţi medicali, medici, cadre universitare) din 28 de ţări din Europa, la care s-au adaugat specialişti din: SUA, Noua Zeelandă, Australia şi Canada, care, folosind experiențele din țările lor şi printr-o abordare complexă (medicală, economică, etică şi morală), doresc să găsească soluții pentru îmbunătățirea îngrijirilor medicale, cu scopul de a creşte calitatea actului medical şi a răspunde nevoilor pacienților. Din participanţii la proiect s-au constituit patru grupuri de lucru, care, după o analiză a cauzelor la nivel multinațional trebuie să dezvolte metode de intervenție şi soluții rentabile pe care să le difuzeze celor interesați prin organizare de conferințe, work-shop-uri, cursuri şi furnizare de materiale scrise.

Comitetul de conducere, grupul principal și cele patru grupuri de lucru constituite în cadrul proiectului finanțat COST (Cooperare Europeană în domeniile științei și tehnologiei), RANCARE: „RATIONING – MISSED CARE: An international and multidimensional problem” s-au reunit pentru a treia oară, în perioada 10 – 11 octombrie 2017, la Hotelul ILF din Praga, gazda întâlnirii fiind Universitatea Ostrava. La întâlnirea care s-a desfășurat pe durata a două zile au continuat discuţiile privind modalitatea prin care pot fi promovate şi implementate Politicile Acțiunii COST – RANCARE cu scopul de a îmbunătăţi asistenţa medicală de bază. În prima zi, 23 de membri au participat la reuniunea grupului principal în cadrul căruia s-au discutat şi s-au actualizat progresele înregistrate de toate grupurile de lucru, fiind analizate activitățile desfăşurate în cadrul proiectului (Şcoli de formare, Proiecte ştiințifice pe termen scurt, etc). Ședința Comitetului de conducere, prezidată de președintele proiectului COST – RANCARE, Profesor Evridiki Papastavrou, a avut loc în ziua următoare cu 50 de participanți din 26 de țări membre. La şedinţă a participat şi Dr. Karina Marcus, coordonatorul științific al Acțiunii RANCARE, care a răspuns întrebărilor participanților. În cadrul ședinței au fost prezentate, analizate şi discutate ultimele informaţii privind finanțarea curentă a proiectului și au fost stabilite activităţile care se vor desfăşura în următoarea etapă a grantului.

După încheierea ședinței Comitetului de conducere, în cadrul fiecăruia din cele patru grupuri de lucru (GL) au fost dezbătute proiectele planificate şi cele în curs de desfăşurare, respectiv: GL1 „Conceptualizarea, aspectele organizaţionale și metodologice”, GL2 „Proiectarea intervențiilor bazate pe dovezi”, GL3 „Aspectele etice privind optimizarea/îmbunătăţirea asistenței medicale” și GL4 „Problemele educaționale și de formare”.

 

Date de identificare ale proiectului COST Action CA 15208- RANCARE:

–  COST Action CA15208 (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15208 ): “Rationing – Missed Nursing care: An international and multidimensional problem” (RANCARE), 20.09.2016 – 19.09.2020- European Cooperation in Science and Technology-COST (COST is supported by the EU Framework Programme Horizon 2020): www.cost.eu –  Ministry of Education, Research and Youth – National Authority for Scientific Research and The COST Association, Brussels-Belgium-  Paraschiva Postolache, „Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, COST National Coordinator [RO] – Management Committee (MC) Member [CA15208 RO] to COST Action CA15208-  Agripina Rascu, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania, COST National Coordinator [RO] – Management Committee (MC) Member [CA15208 RO] to COST Action CA15208