PROIECTE DE CERCETARE POSTDOCTORALA

Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCI nr. 495/22.08.2019)

 

PROPUNEREA DE PROIECT

Secţiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line)

Secţiunea B, C și D: Cererea de finanţare (se completează, în limba engleză, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line)

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect (se completează doar pe platforma de depunere on-line)

Declaraţii: (se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Anexa 6Declaraţie privind nefinanţarea din alte surse, certificării legalităţii și a corectitudinii informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și informațiilor completate în platforma de depunere

Anexa 7Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție

Anexa 8Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare

Acordul mentorului de a mentora directorul de proiect (nu este un formular cu format impus)

Fişa de evaluare

 

ÎNTREBARI FRECVENTE

Domenii științifice

Calendarul competiției

 

INFORMATII UTILE:

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 15 octombrie 2019, ora 16:00.

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă disponibilă, din 30 august 2019, la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.

Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.

 


PROIECTE DE CERCETARE PENTRU STIMULAREA TINERELOR ECHIPE INDEPENDENTE

Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul MCI nr. 493/22.08.2019)

 

PROPUNEREA DE PROIECT

Secţiunea A: Informații generale (se completează doar pe platforma de depunere on-line)

Secţiunea B și C: Cererea de finanţare (se completează, în limba engleză, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line)

Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect (se completează doar pe platforma de depunere on-line)

Declaraţii: se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf

Anexa 6Declaraţie privind nefinanţarea din alte surse, certificării legalităţii și a corectitudinii informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și informațiilor completate în platforma de depunere

Anexa 7Declaraţie pe propria răspundere a instituției gazdă prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție

Anexa 8Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare

Acordul conducătorului de doctorat, în limba româna, în cazul cererilor de finanțare unde există doctoranzi nominalizați în echipa de proiect. Acordul trebuie să prezinte atât legătura dintre tema proiectului și cercetarea doctorală, cât și timpul de lucru alocat de doctorand pentru implementarea proiectului. Acordul conducătorului de doctorat nu este necesar în situația în care acesta este membru în echipa de proiect. (nu este un formular cu format impus)

Fişa de evaluare

 

ÎNTREBARI FRECVENTE

Domenii științifice

Calendarul competiției

 

INFORMATII UTILE:

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 15 octombrie 2019, ora 16:00.

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă disponibilă, din 30 august 2019, la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.

Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare “finalizat”.