1. Solicitantul va depune o cerere la Registratura Universităţii. Se ataşează la cerere draftul proiectului sau detalii privind proiectul:

• descrierea şi etapele proiectului,

• componenţa echipei din partea Universităţii şi implicarea ei în cadrul proiectului – work plan,

• bugetul alocat Universităţii (detaliat).

• în cazul când U.M.F. este coordonator, se vor depune şi date referitoare la partenerii implicaţi.

2. Se solicită o audienţă la Prorectorul Ştiinţific (după caz).
3. Se analizează propunerea de proiect de către Comisia Ştiinţifică.
4. Se prezintă propunerea de proiect având recomandarea Comisiei Ştiinţifice de către Prorectorul Ştiinţific în cadrul Consiliului de Administraţie.
5. Dacă propunerea de proiect primeşte aviz favorabil, solicitantul va semna prezentul angajament.

Notă: solicitarea implicării Universităţii în cadrul unui proiect va fi făcută în timp util