A fost aprobat și este în faza de contractare proiectul „Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS” (MAVIS – Managementul vârstnicului și îmbătrânirii sănătoase)

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași intenţionează să creeze un Centru de Transfer Tehnologic în vederea exploatării oportunităţilor economice generate de „economia argintie” şi pentru a sprijini dezvoltarea şi transferul de soluţii tehnologice și servicii către economie. Se are în vedere gestionarea provocărilor societale reprezentate de îmbătrânirea populației, accesibilitatea serviciilor socio-medicale, calitatea actului medical şi prevenția, diagnosticarea şi terapia bolilor.

„Centrul de Transfer Tehnologic în economia argintie va susţine şi difuza modele de management al pacientului cu vârsta mai mare de 65 ani. Aceste modele se bazează pe dovezi medicale care să poată fi programate în cadrul unor protocoale care să definească aplicaţii e-health directe. Trebuie amintit și faptul că MAVIS va fi unicul centru din România de «smart ageing», urmare și a unei colaborări internaţionale cu parteneri din Danemarca, Marea Britanie, Germania şi Statele Unite ale Americii.” a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

CITT MAVIS va deveni un pilon cheie al ecosistemului regional de inovare capabil să conecteze oportunităţile pieţei din domeniul economiei argintii şi bolilor cronice (e-health, smart textiles, biotech etc) cu nevoile utilizatorilor finali şi capacităţile mediului de afaceri de a satisface aceste nevoi. MAVIS este focusat pe exploatarea oportunităţilor şi avantajelor competitive ale actorilor de inovare în sectoarele TIC, sănătate, biotehnologii farmaceutice şi textile medicale (smart textiles), devenind un pol de referință în ceea ce priveşte conectarea mediului de afaceri cu oportunităţile economiei argintii.

„În primul rând, Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS îşi propune să asigure infrastructura, serviciile, expertiza şi suportul necesar pentru creşterea numărului de produse şi servicii inovative lansate pe piaţă de către companiile din Regiunea Nord-Est în sectoarele de specializare inteligentă. În al doilea rând, își propune să stimuleze transferul de noi tehnologii la nivelul mediului de afaceri, serviciilor publice medicale şi socio-medicale care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi ariei de acoperire a serviciilor, produselor destinate vârstnicilor. Acest lucru are impact direct asupra optimizării cheltuielilor cu spitalizarea şi serviciile medicale. a declarat Prof. Univ. Dr. Adrian Covic, directorul proiectului CITT MAVIS.

Centrul de Transfer Tehnologic MAVIS vizează ca domeniu de specializare sectorul Sănătate – sub-domeniul „Îmbătrânire sănătoasă, stil de viaţă şi sănătate publică” şi sectorul TIC, sub-domeniul Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţii.

„Pentru crearea şi operaţionalizarea CITT MAVIS, UMF Iași a alocat etajul 12 din cadrul clădirii „Nicolae Leon”. Valoarea totală a proiectului „Centru de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS”, este de 6.478.761,66 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă 6.316.563,35 lei şi valoare totală neeligibilă 162.198,31 lei.”, a detaliat Inf. Mihaela Tomaziu-Todosia, directorul tehnic al proiectului CITT MAVIS.

 

******

Cod apel: POR/439/1/1/: Creşterea inovării în firme prin susținerea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă

Cod proiect: 128789

Titlul proiectului: Centru de Inovare şi Transfer Tehnologic: MAVIS

Componenta 1 POR/2018/1.1A/1- Sprijinirea ITT

Axa Prioritară: Promovarea transferului tehnologic

Operaţiunea: Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă Prioritatea de investiţii 1.1. A,

Schema de ajutor de stat regional pentru investiţii pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investiţii 1.1.A

Durata proiectului: 24 luni