Buletin informativ Ședință Senat 20 ianuarie 2022

ian. 23, 2022 | @ Academic | 0 comentarii

Stimați colegi, vă informăm că Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași s-a întrunit în ședință ordinară joi, 20 ianuarie 2022.

În cadrul acestei ședințe a fost aprobată Metodologia de admitere la studii universitare de licență pentru candidații internaționali, cu taxă în valută, anul universitar 2022 – 2023. Dl Prof. Univ. Dr. Eusebiu Vlad Gorduza, Prorector Studii Universitare Ciclul de Studii Învățământ Clinic și Masterat, a prezentat principalele elemente de noutate ale prezentei metodologii, a cărei implementare are ca obiectiv creșterea calității studenților admiși. Dintre noutățile incluse în metodologia aprobată menționăm:

  • la procesul de selecție a candidaților internaționali pentru admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași pot participa candidați absolvenți ai studiilor preuniversitare liceale (sau echivalent de liceu) din ani precedenți și candidați ce se află în ultimul an de școlarizare preuniversitară liceală (sau echivalent de liceu); astfel, candidații care vor fi declarați admiși trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute în metodologie, indiferent de anul absolvirii liceului;
  • eligibilitatea candidaților este stabilită în raport cu o valoare de prag pentru media celor doi ani de studii preuniversitare luați în considerare;
  • candidații declarați eligibili pentru admitere în urma primei perioade de înscriere își vor securiza locul, în maxim două săptămâni de la înștiințarea acestora prin e-mail, prin achitarea unei treimi din taxa aferentă primului an de studiu la specializarea aleasă; în situația în care candidatul nu confirmă locul în acest interval, Universitatea consideră candidatura respinsă, locul fiind acordat automat următorului candidat de pe lista de rezervă aprobată.

Calendarul procesului de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași pentru anul universitar 2022-2023 include două perioade de înscriere:

  • 7 februarie 2022 – 31 mai 2022;
  • 1 iulie 2022 – 15 iulie 2022 (pentru locurile disponibile consecutiv primei perioade).

Conform ordinii de zi a ședinței, Senatul a aprobat președintele comisiei de disertație a programului de master “Biotehnologii medicale și biomateriale avansate” pentru sesiunea februarie 2022, în persoana dnei Prof. Univ. Dr. Anca Galaction, precum și prelungiri pentru studii universitare de doctorat.

La secțiunea Diverse, au fost aprobate cereri pentru calitatea de cadru didactic asociat și pentru activitatea în regim de “plata cu ora” în semestrul al doilea al anului universitar 2021-2022, în Universitatea noastră și, respectiv, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Biroul Senat
21 ianuarie 2022