Un nou proiect inițiat de Facultatea de Farmacie din cadrul U.M.F. „Grigore T. Popa” și I.S.J. Iași pentru orientarea elevilor de liceu în alegerea carierei. Aceștia au ocazia să cunoască oferta academică a Facultăţii de Farmacie.

În perioada 17-18 mai 2018, în baza parteneriatului dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi şi Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, se derulează proiectul „Student pentru o zi la Facultatea de Farmacie”, proiect ce include o serie de activităţi de informare, consiliere şi orientare academică a elevilor din clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a din patru colegii şi licee din Municipiul Iaşi.
Proiectul ce are drept scop promovarea instituţiei ieşene de învăţământ superior şi prezentarea ofertei educaţionale din cadrul Facultăţii de Farmacie cuprinde următoarele acţiuni: workshop cu titlul „Atelier de farmacie”, precum și Tururi ghidate în facultate.
În acest proiect sunt implicate instituţii de prestigiu din învăţământul preuniversitar ieşean: Colegiul Naţional Iaşi, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, dar și Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi.
„Prin instituţiile pe care le coordonează, I.S.J. susţine în mod constant demersurile de orientare în carieră a tinerilor, proces necesar și inevitabil în alegerea conștientă și asumată de către orice elev de liceu a facultății pe care o va urma. Aflat la prima ediție, acest proiect aduce elemente de noutate față de activitățile devenite tradiționale (târg al ofertelor educaționale, prezentarea ofertelor universităților în școli, întâlniri cu profesorii consilieri școlari, profesori din universități etc.). Atelierul de farmacie găzduit de Facultatea de Farmacie le oferă liceenilor participanți posibilitatea de a asista la activități practice, de a ancora în context aplicat profesia de farmacist, prin implicare directă. Atât work-shop-ul, cât și tururile ghidate în facultate sunt contexte de informare, dar mai ales de formare, de motivare a elevilor pentru a găsi cele mai potrivite oferte academice din perspectiva formării profesionale, în funcție de interesele proprii.” a subliniat Prof. Dr. Genoveva Aurelia Farcaș, Inspector Școlar General.
„Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași susține toate demersurile și acțiunile de informare reală, adresate liceenilor și viitorilor absolvenți ai colegiilor ieșene cu date ce privesc oferta educațională pe care U.M.F. Iași o pune la dispoziția potențialilor studenți ai universității. În această direcție se încadrează și acțiunea intitulată “Student pentru o zi la Facultatea de Farmacie”, care se adresează celor care doresc să îmbrățișeze această nobilă meserie. Bazată pe un program atractiv, intens, conceput de conducerea Facultății de Farmacie, ne dorim ca această acțiune să fie una de succes, care să onoreze acțiunile desfășurate pe baza parteneriatului existent între U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași și I.S.J. Iași. a precizat Viorel Scripcariu, Rector al U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași.

Program:

Joi, 17 mai 2018:
orele 12.00 – 14.00 – Colegiul Naţional “Emil Racoviță” Iaşi
orele 13.00 -15.00 – Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi
Vineri, 18 mai 2018
orele 12.00-14.00 – Liceul Teoretic “V. Alecsandri”
orele 13.00-15.00 – Colegiul Național Iași