Partenerii proiectului „EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine (EuroNanoMed III)” anunţă lansarea apelului 2019 care este orientat către proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare, cu abordări inovatoare în domeniul nanomedicinei ce încurajează și permit colaborarea transnațională dintre sectorul public și cel privat.

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 31 ianuarie 2019, ora 17:00 (CET).

Apelul este prezentat în detaliu la adresa: https://uefiscdi.ro/euronanomed-iii

Pentru sprijin administrativ in parcurgerea procedurii de aprobare a implicarii institutionale si a pregatirii documentelor necesare depunerii aplicatiei, va rugam sa va adresati Compartimentului de cercetare Stiintifca.

Date de contact: elena.iftimi@umfiasi.rocatalin.huceanu@umfiasi.rocristian.toma@umfiasi.ro

Tel: 0755101347; 023230 1848; 023230 1620