APEL UEFISCDI: Soluţii – 2020 – SARS-CoV-2 DEAD-LINE 12 APRILIE

mart. 30, 2020 | @ Academic | 0 comentarii

 1. Soluţii – 2020 – Dinamica transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României
 2. Soluţii – 2020 – Dezvoltarea de noi tehnologii, medicamente și vaccinuri pentru prevenirea SARS-CoV-2
 3. Soluţii – 2020 – Secvențierea genomului SARS-CoV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România
 4. Soluţii – 2020 – Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-CoV-2
 5. Soluţii – 2020 – Evaluarea eficacității și siguranței utilizării unor protocoale de tratament innovative
 6. Soluţii – 2020 – Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2
 7. Soluţii – 2020 – Tehnici avansate de management a epidemiei în comunitate

Condiții minimale de participare:

 • Fiecare potențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare temă de cercetare;
 • Oferta de proiect poate fi transmisă de o singură instituție sau de către un consorţiu format din mai multe instituții, persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare – dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Având in vedere specificul acestei competiții, dacă oferta de proiect este transmisă de un consorțiu, acesta va include o entitate din sistemul public de sănătate, implicată in managementul pandemiei COVID-19, care să asigure informații relevante (acces la baze de date, furnizarea si validarea de date, probe biologice etc) pentru scopul proiectului, să beneficieze nemijlocit de rezultatele cercetării, și care să fie eligibilă pentru finanțare (de exemplu: spitale universitare);
 • Din consorțiu pot face parte și întreprinderi, conform definiției din legislaţia în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Contribuţia acestora la realizarea proiectului se stabileşte în concordanță cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al consorțiului, numai o organizație publică de cercetare (conform definiției din legislatia în vigoare din domeniul ajutorului de stat);
 • Directorul de proiect nu îndeplinește această calitate și în altă ofertă depusă în cadrul prezentei competiții.
 • Calendarul licitației;
 • Lansare competitie:
  • Data lansare competitie: 04.2020;
  • Bugetul max. al proiectului este de 000 lei;
  • Durata max. este de 12 luni;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune până la data de 04.2020ora 15.00, în format electronic la adresa: solutii@uefiscdi.ro. Documentele in original se pastreaza si vor fi transmise ulterior;
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.