Acronim proiect: ERA.Net RUS plus

Acronim program: European Commission, FP7 ERA-NET

Coordonator: DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT – UND RAUMFAHRT EV – DLR, Germany

Click pentru a deschide flyer-ul de prezentare

Obiectivul principal al proiectului ERA.Net RUS Plus îl constituie dezvoltarea și promovarea colaborării dintre Membrii Uniunii Europene, Țările Asociate și Rusia urmărind reducerea fragmentării programelor de cercetare în cadrul liniilor de finanțare la nivel național.

Proiectul ERA.Net RUS Plus își propune să dezvolte instrumentele necesare pentru activități de finanțare comune de CDI, furnizând astfel un cadru stabil pentru o abordare directă, echitabilă și cu beneficii pentru toate toate țările participante în acest proiect.

Pagina web: http://www.eranet-rus.eu/<http://www.eranet-rus.eu

ERA.NetRUSPlus2017 https://uefiscdi.ro/era-net-rus-plus#ss

Scopul apelului S&T este acela de a crea o colaborare pe termen lung în domeniul cercetării și inovării între statele membre ale UE / țările asociate și Rusia.

 

Link-uri apel

Pentru informaţii detaliate privind criteriile naţionale de eligibilitate şi de finanţare, vă recomandăm să contactaţi Punctul Naţional de Contact http://www.eranet-rus.eu/en/201.php înainte de a vă prezenta propunerea.

Informaţiile generale şi Termenii de Referinţă ai aplelui de proiecte în S&T sunt disponibile la: http://www.eranet-rus.eu/en/196.php

Propunerile de proiecte se depun exclusiv în format electronic utilizând platforma PT-Outline, disponibilă la: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_ST2017.

 

Calendar

Termenul limită de depunere a propunerii: 04.07.2017 la ora 15.00 CEST (16.00 ora Moscovei) Detalii apel Prin proiectele S & T se înteleg proiectele comune de cercetare şi dezvoltare (R & D) realizate de către instituţiile partenere (“consorţiu”), concepute pentru a produce noi cunoştinţe prin cercetare ştiinţifică, fundamentală, experimentală şi /sau teoretică, prin care fiecare echipă a parteneriatului urmăreşte în mod activ obiective specifice, cu scopul de a pune  în comun rezultate contribuind la realizarea unor obiective comune, bine definite.

Echipele care solicită finanţare trebuie să fie eligibile pentru a primi finanţarea din partea organizaţiei naţionale de finanţare. Ele pot fi organizaţii de cercetare sau universităţi, IMM-uri care desfăşoară activităţi de cercetare şi inovare sau alte entităţi eligibile pentru finanţare în conformitate cu legislaţia naţională respectivă.

Consorţiile proiectelor eligibile trebuie să cuprindă parteneri din cel puţin trei ţări diferite, dintre care cel puţin o echipă este din Rusia. Solicitanţii care nu sunt eligibili pentru finanţare pot adera la orice consorţiu eligibil care depune o propunere, pe baza propriilor cheltuieli.

Propunerile vor fi depuse şi evaluate într-o singură etapă.

Durata unui proiect este de cel putin 24 de luni, dar nu trebuie să depăseasca 36 de luni, funcţie de părţile finanţatoare implicate.

 

Parteneri

Țări participante: Belgia, Bulgaria, Estonia, Elveția, Finlanda, Germania, Letonia, Moldova, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia.

Mai multe informaţii sunt disponibile la: http://www.eranet-rus.eu/en/196.php

 

Tematică

Propunerile pot fi depuse pe următoarele subiecte S & T:

1. Nanotehnologii

1.1 Nano-senzori avansați pentru mediu și sănătate
1.2 Noi nanomateriale funcționale bazate pe design și modelare

 

2. Mediul / schimbările climatice

2.1 Impactul schimbărilor climatice și al evenimentelor climatice extreme asupra mediului
2.2 Prevenirea și remedierea poluării sistemelor acvatice

 

3. Sănătate

3.1 Medicina regenerativă, biomateriale și sisteme organ-on-a-chip
3.2 Descoperirea de medicamente pentru cancer, boli cardiovasculare și infecțioase

 

4. Științe sociale și umaniste

4.1 Demografie, conflicte și probleme de securitate
4.2 Valori culturale tradiționale și netradiționale
4.3 Oportunități și provocări la nivel regional

 

5. Dezvoltare și coeziune socială

5.1 Robotică
5.2 Proiectarea robotică și interacțiunea om-robot
5.3 Roboții din agricultură, medicină, industrie, învățământ maritim și educație