@ Administrativ

Începând cu data de 1 august 2016, au intrat în vigoare modificările legislative din OUG 20/2016, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Astfel, începând cu  această dată, salariile de bază pentru personalul didactic se stabilesc având

Ce este UMF2020?

La sfârșitul anului 2012, Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” aproba implementarea strategiei pe termen mediu “U.M.F. 2020”. Departe de a fi o colecție de idealuri mai mult sau mai puțin utopice, documentul conține proiecte concrete, cu

Transparența și optimizarea gestiunii studenților, în strânsă legătură cu ”Registrul Matricol Unic al Universităților din România”, este obiectivul principal al unui proiect câștigat de universitate în cadrul FDI 2016. Conform proiectului, acesta se va realiza prin optimizarea unui program informatic

Stadiu proiect: finalizat Locaţie: Iaşi, Şos. Naţională nr. 64-66, parter Finanţare: integral surse proprii Valoare investiţie: 541244.02 lei cu TVA, proiectare, executie si dotari Suprafaţă: 378 mp Lungime totală rafturi: 1639 metri/liniari Amenajare & dotări: • sistem de rafturi Mauser

Stadiu proiect: finalizat Locaţie: Str. Universităţii nr. 16, corpul principal, aripa 2 Finanţare: integral surse proprii Valoare investiţie: 9.946.125 lei fara TVA Suprafaţă desfăşurată: 2947,60 mp Suprafaţă utilă: 1971,50 mp Funcţionalitate: • demisol + parter + etaj 1 destinate strict

Stadiu proiect: finalizat Locaţie: Str. Universităţii nr. 16, parterul Facultăţii de Farmacie Finanţare: integral surse proprii Valoare investiţie: 379065.77 lei cu TVA (proiectare, execuţie si dotari) Suprafaţă: 75 mp Capacitate: 38 locuri, cu posibilitate de suplimentare până la 49 Amenajare