Cel mai important pas în reforma curriculară la UMF Iași: evaluarea digitală

ian. 25, 2023 | @ Academic | 0 comentarii

Reforma curriculară la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a debutat în această sesiune cu punerea în practică a noii metodologii de examinare. Pe scurt, studenții au dat teste la fiecare disciplină – evaluarea din timpul anului, care vor reprezenta 20% din nota finală, apoi examenele practice eliminatorii, cu ADMIS sau RESPINS, biletele de intrare pentru examenul teoretic. Examen care se desfășoară sub forma unui test grilă, dat pe tabletă, și care este o premieră în sistemul de învățământ românesc. „Se spune în spațiul public că noi implementăm un „sistem revoluționar de evaluare a studenților la medicină și farmacie”. De fapt este un pas firesc ce trebuie făcut pentru a ne alinia la standardele europene și internaționale și pentru a ne pregăti studenții pentru o piață a muncii globală care utilizează deja aceste metode de evaluare.”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

În spatele primei sesiuni digitale ale studenților de la UMF Iași se află o o investiție de aproape 800.000 euro în achiziționarea de tablete necesare pentru examinare, soft dedicat, infrastructura hardware și software, rețea și WIFI și un efort colectiv considerabil, atât al echipei Centrului de Comunicații al Universității, cât și cel al cadrelor didactice, care au realizat baza consistentă de enunțuri și variante de răspuns. „Am decis să publicăm întrebările și variantele de răspuns, fără a preciza răspunsul corect, doar pentru a-i familiariza pe studenți cu sistemul de examinare. Este un sistem nou de evaluare, îi scoate din zona de confort, deși au fost multe schimbări în ultimii doi ani, datorate pandemiei. Pe de altă parte, cred că un student care a parcurs 750 de enunțuri la o disciplină, a citit bibliografia pentru a-și da seama care sunt răspunsurile corecte, are un nivel bun de cunoștințe.”

Primele examene teoretice în acest format s-au desfășurat sâmbătă, 21 ianuarie. „Micile neclarități și obstacole au fost depășite cu succes studenții au avut posibilitatea să își programeze singuri datele și orele de examen, ceea ce consider ca fiind un avantaj. Un dezavantaj ar fi suprasolicitarea platformei cu întrebările-grilă și accesul dificil pentru simulările de examen în timp util. Pentru mine, primul examen conform noii metodologii a derulat cu succes, dispozitivele au funcționat fără nici o problemă și profesorii supraveghetori au dirijat fluxul de studenți spre locul destinat fiecăruia”, a explicat Vlada V., studentă în anul V la Facultatea de Farmacie.

Și Mădălina Florea, studentă la Medicină, a trecut cu brio primul examen pe tabletă și crede că acest tip de evaluare este mult mai obiectiv. „Consider că noua metoda de examinare este un pas înainte către obiectivitate, dar mai mult de atât, este un ajutor și un imbold în pregătirea multora dintre studenții UMF Iași pentru examenul de rezidențiat. Deși poate începutul nu a fost ușor, iar rezistența la schimbare mare pe alocuri, rezultatul este pe măsură și vom continua să contribuim alături de conducerea Universității pentru a îmbunătăți acest proces și a-l aduce la forma lui cea mai bună.”

Cum se desfășoară testul grilă

Fiecare student are o grilă de tip MCQ individualizată, care este selecționată de programul informatic din baza de întrebări pe care fiecare disciplină are obligația de a o trimite la Centrul de comunicații cel mai târziu cu o săptămână înaintea debutului sesiunii ordinare. Fiecare grilă MCQ conține un număr egal de întrebări de tip complement simplu și complement multiplu. Grila MCQ conține un număr diferite de întrebări, dependent de numărul de ore de curs/semestru aferent disciplinei la care se desfășoară examenul. Astfel numărul de întrebări din grilă va fi:

 • 20 de întrebări (10 complement simplu și 10 complement multiplu) la discipline cu 7 ore de curs;
 • 30 de întrebări (15 complement simplu și 15 complement multiplu) la discipline cu 14 ore de curs;
 • 48 de întrebări (24 complement simplu și 24 complement multiplu) la discipline cu 21 ore de curs;
 • 60 de întrebări (30 complement simplu și 30 complement multiplu) la discipline cu 28 ore de curs;
 • 70 de întrebări (35 complement simplu și 35 complement multiplu) la discipline cu 35 – 42 ore de curs;
 • 80 de întrebări (40 complement simplu și 40 complement multiplu) la discipline de an cu mai mult de 42 ore de curs;

Fiecare student care participă la un examen va avea acces la postul de examinare – arondat aleatoriu de sistemul informatic – pe baza credențialelor din sistemul eLearning. După autentificare, la debutul perioadei de examinare, interfața tabletei va deveni activă și va permite deschiderea unei ferestre ce va conține grila cu întrebările aferente disciplinei examinate.

Durata examenului este dependentă de numărul de întrebări din grila de examinare:

 • 30 minute pentru un examen cu 20 de întrebări
 • 45 minute pentru un examen cu 30 de întrebări
 • 60 minute pentru un examen cu 48 de întrebări
 • 75 minute pentru un examen cu 60 de întrebări
 • 90 minute pentru un examen cu 70 de întrebări
 • 105 minute pentru un examen cu 80 de întrebări

Studentul va completa răspunsul/răspunsurile aferente fiecărei întrebări din grilă, iar la sfârșitul perioadei de examinare va salva răspunsurile. Forma finală salvată va fi evaluată informatic la sfârșitul perioadei de examinare și va fi generată nota corespunzătoare examenului grilă. La sfârșitul timpului alocat examinării, interfața tabletei va deveni inactivă, fiind astfel imposibilă completarea cu alte răspunsuri.