Tag "apel"

Planned opening date:  11 April 2017 Deadline: 14 September 2017 17:00:00 Support is foreseen for individual, trans-national fellowships awarded to the best or most promising researchers of any nationality, for employment in EU Member States or Associated Countries. It is

The M-ERA.NET Call 2017 was launched on the 14 March 2017. More than 30 funding agencies from more than 25 countries participate with a preliminary total budget of around 25 million € national/regional funding. The aim is to fund ambitious transnational

Apel INCOMERA 2017

A fost deschis apelul transnational pentru propuneri de proiecte in parteneriat international, in cadrul proiectului INCOMERA „Innovation and Commercialisation in the NMP thematic area” (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies). Obiectivul INCOMERA este de a reduce decalajul dintre dovada

This Funding Opportunity Announcement (FOA) is to provide an avenue for basic scientists, clinicians and clinical scientists to jointly initiate and conduct translational research projects which translate basic research findings into clinical tools for better human health.  The scope of

Consorţiul pentru o Infrastructură de Cercetare Central Europeană, CERIC-ERIC, lansează al șaptelea apel de propuneri, oferind acces liber la aproape 50 de instrumente complementare stat-of-the-art pentru proiecte de cercetare multi-tehnice, cu  termen in două etape: 1 martie 2017 pentru o

SC1-HCO-03-2017: Implementing the Strategic Research Agenda on Personalised Medicine Status: Open Publication date: 14 October 2015 Types of action: ERA-NET-Cofund ERA-NET Cofund DeadlineModel: single-stage Opening date: 28 July 2016 Deadline: 11 April 2017 17:00:00 (Brussels time) Web: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-03-2017.html SC1-HCO-07-2017: Global Alliance

Schema de finantare MSCA-RISE promoveaza colaborarea internationala si inter-sectoriala prin schimburi de personal de cercetare – inovare pentru transfer de cunostinte si idei dinspre cercetare spre sectorul economic si vice-versa. Un proiect RISE presupune implicarea organizatiilor din sectoarele academic si

S-a lansat al doilea apel transnaţional, în cadrul proiectului JPI-EC-AMR, pentru studii multidisciplinare, inclusiv abordări „One Health” pentru compararea strategiilor de prevenţie, control şi intervenţie cu scopul de a preveni dezvoltarea, transmisia şi infecţiile cauzate de AMR. Termenul limită pentru