Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)
13/07/2017
news@umfiasi.ro (453 articole)
0 comentarii
Distribuie

Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

Termen limita: 25 august 2017.

Scop:

Îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor publice de cercetare cu tradiție și cu posibilități de relansare în domenii socio-economice de interes pentru România, prin susținerea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional.

Condiții de participare

 • Propunerile de proiecte complexe sunt realizate în consorţii CDI, fomate din organizații publice de cercetare, si propun o Agendă Comună de Cercetare Dezvoltare şi Inovare.
 • Propunerile de proiecte complexe pot fi elaborate în cadrul domeniilor Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SNCDI 2020):

Bioeconomia

Energie, mediu și schimbări climatice

TIC, spațiu, securitate

Eco-nanotehnologii și materiale avansate

Sănătate

Patrimoniu și identitate culturală

Tehnologii noi și emergente

 

 • Propunerea de proiect complex este depusă de o organizație publică de cercetare (coordonator de proiect) în consorțiu cu alte organizații publice de cercetare, definite conform art. 7 din Ordonanța de Guvern nr. 57/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe baza consultărilor cu parteneri din mediul economic public şi privat;
 • O propunere de proiect complex trebuie să conțină:
  • Agenda comună de cercetare-dezvoltare și inovare (agenda CDI), document de planificare ce cuprinde: cerințele de realizare pentru proiectul complex, respectiv proiectul/ele CDI componente propus/e, instituțiile și resursele alocate pentru atingerea rezultatelor propuse și impactul preconizat prin implementarea proiectului și prin valorizarea rezultatelor, modul de colaborare și de utilizare în comun a resurselor existente/viitoare (infrastructură și resurse umane de cercetare);
  • Planul de implementare asociat fiecărui proiect inclus în agenda comună de cercetare-dezvoltare și inovare.
 • Este interzisă participarea unei instituții la mai multe propuneri de proiecte complexe în cadrul aceluiași domeniu în calitate de coordonator, sub sancțiunea eliminării din competiție a tuturor propunerilor de proiecte complexe la care participă instituția respectivă.

 

Categorii de participanți la realizarea proiectului

 • Propunerile de proiecte sunt elaborate de consorții formate din cel puțin 3 organizații publice de cercetare cu profile de specializare similare sau complementare;
 • Un consorțiu va cuprinde cel puțin un institut național de cercetare-dezvoltare sau o instituție de învățământ superior de stat acreditată, sau o instituție de cercetare din subordinea Academiei Române, Academiei de Științe Agricole și Silvice, Academiei de Științe Medicale, cu o bună reprezentare regională a entităților juridice reprezentate în cadrul consorțiului;
 • Participarea altor entități CDI, așa cum acestea sunt definite la art. 8 din Ordonanța de Guvern nr. 57/2002, sau persoane juridice române este încurajată în compunerea organismelor d decizie ale consorțiilor CDI;
 • Participanții la realizarea proiectelor vor beneficia de dreptul de proprietate sau de utilizare a rezultatelor în condițiile Acordului de colaborare anexat la propunerea de proiect, prin care se identifică și se stabilește modul de distribuție între parteneri a drepturilor de proprietate și exploatare asupra rezultatelor obținute pe parcursul proiectului precum și clauze privind accesul reciproc al partenerilor la echipamentele și tehnologiile necesare pentru realizarea proiectului; modalitatea de desfășurare a stagiilor de asistență și/ sau schimb de experiență; validarea rezultatelor de către beneficiari; drepturile de proprietate intelectuală; confidențialitatea și modalitatea de diseminare a rezultatelor.
 • Directorul de proiect:
  • este doctor în științe cu expertiză și experiență relevantă în tematica proiectului complex;
  • poate depune o singură propunere de proiect în calitate de director de proiect, pentru prezenta competiție.

Durata

Termenul limită de finalizare a proiectelor este decembrie 2019.

 

Buget

 • Sprijinul de la bugetul de stat al activităților de cercetare-dezvoltare și inovare din cadrul proiectului se acordă numai pentru instituțiile și entitățile CDI din sectorul public.
 • Bugetul total alocat prezentei competiții este de 360.935.038 lei, din care pentru anul 2017: 64.495.038 lei credite bugetare și 31.640.000 credite de angajament.
 • Valoarea maximă acordată de la bugetul de stat pentru un proiect complex, se recomandă, să nu depășească 7.500.000 lei, cu o distribuție echilibrată între organizațiile din consorțiu.

Mai multe informatii privind competitia si documentele de pregatit, necesare participarii, se gasesc la adresa:

 

https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-pccdi

Taguri apel, cercetare
news@umfiasi.ro

news@umfiasi.ro

News@umfiasi.ro este portalul de știri al Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași.

Comentarii

Nu exista comentarii Fii primul care comenteaza acest articol!

Scrie un comentariu

Reguli pentru un dialog civilizat: Comentariile se vor incadra in tematica articolului si se vor referi la articol, si NU la autorul acestuia. Va rugam insistent sa folositi un limbaj civilizat si o limba romana curata si corecta. Comentariile care nu respecta aceste doua reguli simple NU vor fi publicate.

Campurile marcate cu * sunt obligatorii