PROIECT FINALIZAT: Refunctionalizarea spaţiilor din corpul principal al UMF “Grigore T. Popa” – aripa 2